Strateginės bylos

Žmogaus teisių stebėjimo instituto inicijuoti strateginiai bylinėjimaisi.

VAAT nutartis: Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) byloje nr. eI2-2077-535/2023 konstatavo, kad Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo Kubos piliečio Lietuvos ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo. Pareiškėjas deportuotas į Kubą taip ir nesulaukęs sprendimo dėl prieglobsčio Pareiškėjas iš Kubos pabėgo nuo valdžios institucijų persekiojimo dėl dalyvavimo pro-demokratiniuose politiniuose protestuose. 2021 m. lapkritį Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje jis pateikė prašymą …

VAAT nutartis: Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo Skaityti daugiau »

LVAT konstatavo, kad pareiškėja patyrė neturtinę žalą Migracijos departamentui delsiant priimti sprendimą dėl prieglobsčio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. eA-1093-1047/2023 pripažino, kad pareiškėjos teisė, jog įstatymu nustatytais terminais būtų priimtas sprendimas dėl jos prieglobsčio prašymo, buvo pažeista, dėl ko pareiškėja patyrė neturtinę žalą. Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) buvo nustatęs, kad Migracijos departamentas nepagrįstai delsė išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymą. Departamentas buvo priėmęs neigiamą sprendimą dėl pareiškėjos …

LVAT konstatavo, kad pareiškėja patyrė neturtinę žalą Migracijos departamentui delsiant priimti sprendimą dėl prieglobsčio Skaityti daugiau »

VAAT nutartis: prieglobsčio prašymo pateikimas neatima teisės prašyti leidimo gyventi

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį byloje Nr. eI2-2374-1066/202, kurioje konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo atsisakyti priimti prašymą dėl leidimo gyventi darbo sutarties pagrindu, asmeniui pateikus prašymą dėl prieglobsčio Lietuvoje. Pareiškėjas byloje į Lietuvą atvyko humanitariniais pagrindais dėl jam kylančios grėsmės kilmės valstybėje. Pareiškėjui buvo išduota viza ir suteiktas leidimas gyventi ir dirbti. Baigiantis vizos …

VAAT nutartis: prieglobsčio prašymo pateikimas neatima teisės prašyti leidimo gyventi Skaityti daugiau »

Kreiptasi į Seimo kontrolierių įstaigą išnagrinėti paskesnius prieglobsčio prašymus pateikusių Nigerijos piliečių išsiuntimo aplinkybes

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai pateiktas Nigerijos piliečių skundas dėl valstybės institucijų veiksmų, galimai pažeidžiančių tarptautinės apsaugos prašytojų teisę į veiksmingą tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, teisę nebūti grąžintam į kilmės valstybę, teisę į gyvybę, teisę į apsaugą nuo kankinimų, teisę į teisingą teismą ir efektyvias apskundimo priemones, teisę į darbą bei teisę į apsaugą nuo …

Kreiptasi į Seimo kontrolierių įstaigą išnagrinėti paskesnius prieglobsčio prašymus pateikusių Nigerijos piliečių išsiuntimo aplinkybes Skaityti daugiau »

VAAT konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) administracinėje byloje Nr. eI3-6341-979/2022 konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo, o departamento nurodytos delsimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, pagrįstomis, pateisinančiomis nagrinėjimo termino praleidimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. balandžio 13 d. nutartimi Migracijos departamento sprendimas nesuteikti prieglobsčio pareiškėjai buvo panaikintas ir departamentas buvo įpareigotas …

VAAT konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo Skaityti daugiau »

LVAT pripažino dviejų užsieniečių laisvės apribojimą neproporcingu ir neteisėtu

LVAT priėmė svarbias nutartis administracinėse bylose Nr. A-3948-442/2022 ir Nr. A-3969-968/2022, kuriose pripažino, kad užsieniečiams taikoma labiausiai ribojanti alternatyvi sulaikymui priemonė – apgyvendinimas užsieniečių registracijos centre su teise judėti tik centro teritorijoje – buvo neproporcinga ir neteisėta. Apeliaciniuose skunduose pažymima, kad toks laisvės apribojimas, remiantis vėliausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, iš esmės prilygsta sulaikymui. …

LVAT pripažino dviejų užsieniečių laisvės apribojimą neproporcingu ir neteisėtu Skaityti daugiau »

Svarbi LVAT nutartis dėl alternatyvių sulaikymui priemonių

Vakar LVAT priėmė sprendimą, jog pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymą taikomos alternatyvios sulaikymui priemonės negali trukti ilgiau nei 18 mėnesių. Šiuo sprendimu Teismas pakeitė pirmosios instancijos teismų praktiką, leidusią alternatyvias sulaikymui priemones taikyti ilgesnį terminą, nei įstatyme numatytas maksimalus sulaikymo terminas, t.y. 18 mėn. Teismas konstatavo, kad toks maksimalus terminas, kuris nustatytas sulaikymui, taikomas visoms …

Svarbi LVAT nutartis dėl alternatyvių sulaikymui priemonių Skaityti daugiau »

Strateginės bylos prieglobsčio ir migracijos srityje

2021 m. vasarą kilusi, Baltarusijos režimo fasilituota migrantų ir pabėgėlių krizė prie Lietuvos Respublikos sienos sukėlė humanitarinių, socialinių ir žmogaus teisių iššūkių. Valstybės atsakas į šią krizę nebuvo pakankamai subalansuotas žmogaus teisių ir saugumo atžvilgiu, prioritetą skiriant vien pastarajam ir pasitelkiamoje retorikoje migrantus ir prieglobsčio prašytojus vaizduojant išskirtinai kaip grėsmę. Pasitelkta atgrasymo strategija lėmė, kad …

Strateginės bylos prieglobsčio ir migracijos srityje Skaityti daugiau »

SIRIJOS PILIEČIO PRIEGLOBSČIO BYLA

Migracijos departamentas atmetė pareiškėjo Sirijos piliečio prieglobsčio prašymą, tinkamai neįvertinęs visų aplinkybių bei įrodymų ir neatsižvelgęs į aktualią kilmės šalies informaciją.   Byla pradėta: 2022 m. sausio mėn. Byla baigta: 2022 m. gegužės mėn. Bylos esmė: Sirijos piliečio prieglobsčio prašymas buvo atmestas nepagrįstai, neįvertinus visų aplinkybių ir jam kilmės šalyje kylančios grėsmės. Bylos baigtis: įpareigojimas iš …

SIRIJOS PILIEČIO PRIEGLOBSČIO BYLA Skaityti daugiau »

ŽTSI inicijavo bylą dėl prieglobsčio Sirijos piliečiui suteikimo

Kartu su advokatu Žmogaus teisių stebėjimo institutas inicijavo strateginę bylą Lietuvos teismuose dėl prieglobsčio Sirijos piliečiui Lietuvoje suteikimo. Pareiškėjas prieglobsčio prašymą pateikė praėjusių metų pabaigoje, Lietuvą pasiekęs kirsdamas Lietuvos-Baltarusijos sieną. Deja, Migracijos departamentas pareiškėjo prieglobsčio prašymą atmetė ir nusprendė išsiųsti jį atgal į Sirijos Respubliką bei uždrausti 5 metus atvykti į Lietuvos Respubliką. Toks sprendimas …

ŽTSI inicijavo bylą dėl prieglobsčio Sirijos piliečiui suteikimo Skaityti daugiau »