Žmogaus teisių stebėjimo institutas organizuoja ir veda mokymus šiose srityse:

Įvadas į žmogaus teises

Žmogaus teisių padėtis ir dominuojančios tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata ir žmogaus teisės I

Svarbiausi principai, užtikrinant kiekvieno žmogaus teisę į psichikos sveikatą ir emocinę gerovę.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata II

Žmogaus teisių apsauga teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuolaikiniai požiūriai į žmogaus teisių ribojimus ir Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Lygios galimybės ir nediskriminavimas darbo rinkoje

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Lektorė Mėta Adutavičiūtė

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: socialiniai aspektai, teisinis reglamentavimas ir gerosios reagavimo praktikos.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija ir socialiniai aspektai.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Lektorė Aleksandra Indilė