ŽTSI inicijavo bylą dėl prieglobsčio Sirijos piliečiui suteikimo

22 vasario, 2022

Kartu su advokatu Žmogaus teisių stebėjimo institutas inicijavo strateginę bylą Lietuvos teismuose dėl prieglobsčio Sirijos piliečiui Lietuvoje suteikimo. Pareiškėjas prieglobsčio prašymą pateikė praėjusių metų pabaigoje, Lietuvą pasiekęs kirsdamas Lietuvos-Baltarusijos sieną.

Deja, Migracijos departamentas pareiškėjo prieglobsčio prašymą atmetė ir nusprendė išsiųsti jį atgal į Sirijos Respubliką bei uždrausti 5 metus atvykti į Lietuvos Respubliką. Toks sprendimas buvo priimtas tinkamai neįvertinus pareiškėjo pasakojimo patikimumo, neatsižvelgus į pasakojimą pagrindžiančius objektyvius duomenis apie regioną, iš kurio jis atvyko, bei ten jam kylančią grėsmę dėl beatodairiško smurto lygio.

Be to, Migracijos departamentas nesurinko ir nesirėmė vėliausia informacija apie padėtį Sirijos Respublikoje, kuri rodo, kad prieglobsčio kitose šalyse prašiusiems ir po to į Siriją grįžusiems asmenims gresia persekiojimas ir represijos, kadangi jie režimo laikomi „nelojaliais piliečiais“. Europos prieglobsčio paramos biuro duomenimis, grįžę žmonės saugumo tarnybų neretai būna suimami, tardomi, kankinami, verčiami tapti informatoriais, tarnauti režimo kariuomenėje ar būna apkaltinti terorizmu. Gali būti suimti net ir jų giminaičiai. Tarptautinė organizacija „Human Rights Watch“ yra fiksavusi neteisėto sulaikymo, kankinimų, grobimų, nužudymų, priverstinių dingimų, seksualinės prievartos atvejų grįžusių į Siriją žmonių atžvilgiu. Grįžę žmonės, net jeigu iškart nepakliūna į saugumo tarnybų rankas, niekada negali jaustis saugūs, kad praėjus kuriam laikui nepateks į saugumo tarnybų akiratį, nes suėmimai ir represijos galimi ir praėjus mėnesiams nuo grįžimo. „Amnesty International“ teigimu, nepaisant kai kurių šalių politikos grąžinti Sirijos pabėgėlius namo, surinkti duomenys rodo, kad saugaus grįžimo į Siriją galimybė neegzistuoja.

Atsižvelgiant į tai, kad Migracijos departamento sprendimas buvo nepagrįstas, o pareiškėją išsiuntus į Siriją jam kiltų reali grėsmė, buvo pateiktas skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame prašoma teismo panaikinti Migracijos departamento sprendimą, įpareigoti departamentą iš naujo nagrinėti pareiškėjo prieglobsčio prašymą bei sustabdyti jo išsiuntimą, t.y. uždrausti pareiškėją išsiųsti, kol nebus priimtas galutinis sprendimas.

„Eurostat“ duomenimis, sirai išlieka viena dažniausiai prieglobsčio Europos Sąjungoje prašančių pabėgėlių grupių (antroje vietoje po Afganistano piliečių). 2021 m. duomenimis, sirai taip pat išlieka grupe su didžiausiu jų pabėgėlių statuso pripažinimu – 2021 m. liepą-rugsėjį 88 proc. jų prieglobsčio prašymų buvo patenkinti jau pirmoje instancijoje. Tai – didžiausias pabėgėlių statuso pripažinimo lygis iš 30-ies dažniausiai prieglobsčio ES prašančių grupių.

Pareiškėją teisme atstovauja advokatas Laurynas Biekša ir advokato padėjėjas Valdas Kavaliauskas.

Pareiškėjo vardu pateikta peticija ir Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Bylos Lietuvos teismuose inicijavimą ir teisinį atstovavimą parėmė Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis.