hrmi-youtube
LT
Pristatome 2016-2017 žmogaus teisių apžvalgą
ŽTSI pristato informacinę svetainę nukentėjusiems nuo nusikaltimų
UAB "Sekmadienis" prieš Lietuvą: kai saviraiškos laisvė ribojama be svaraus pagrindo
Balsavime dėl Jeruzalės Lietuva patvirtino ištikimybę tarptautinei teisei
Pradedame ES Teisingumo programos remiamą projektą "Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas"
NAUJIENOS
LEIDINIAI
MŪSŲ INICIATYVOS
"Šalis be vaikų namų" - ŽTSI inicijuota švietimo kampanija, skatinanti vaikų globą ir įvaikinimą Lietuvoje
"Be-ribu.lt" - e-mokymosi platforma, jungianti nuotolinius kursus siūlančius ekspertus su profesinio ir asmeninio tobulėjimo siekiančiais e-studentais. Platformoje siūlome e-kursus įvairiomis žmogaus teisių temomis
"Žmogaus teisių apžvalga" - išsami žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje analizė nuo 2004 metų
"NVO Programa Lietuvoje" - 5,5 milijonų eurų parama, skirta žmogaus teisėms ir pilietiniam aktyvumui Lietuvoje. Nuo 2012 m. Programą administruoja ŽTSI
"Liberties.eu" - daugiakalbis pilietinių laisvių naujienų ir elektroninio dalyvavimo portalas, administruojamas dvylikos žmogaus teisių organizacijų iš visos Europos Sąjungos
Rėmėjai
Daugiau rėmėjų