VAAT nutartis: Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo

29 kovo, 2023

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) byloje nr. eI2-2077-535/2023 konstatavo, kad Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo Kubos piliečio Lietuvos ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo.

Pareiškėjas deportuotas į Kubą taip ir nesulaukęs sprendimo dėl prieglobsčio

Pareiškėjas iš Kubos pabėgo nuo valdžios institucijų persekiojimo dėl dalyvavimo pro-demokratiniuose politiniuose protestuose. 2021 m. lapkritį Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje jis pateikė prašymą dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo. Migracijos departamentas šį prašymą nagrinėti delsė, nebendradarbiavo su pareiškėju ir nereagavo, kai pareiškėjas perspėjo, jog jo leidimas būti Baltarusijoje netrukus baigsis, ko pasekoje pareiškėjas Baltarusijos institucijų buvo deportuotas į Kubą dar nepasibaigus jo prašymo nagrinėjimui.

Teismas nustatė, kad nors pareiškėjas prašymą pateikė dar 2021 m. lapkritį, pirmasis tiesioginis kontaktas tarp pareiškėjo ir Departamento įvyko tik 2022 m. liepą, o jo apklausa buvo atlikta tik 2022 m. rugpjūtį, t.y. praėjus devyniems mėnesiams nuo prašymo pateikimo. Remiantis teisės aktų nuostatomis, prieglobsčio prašymas turi būti išnagrinėtas kuo greičiau, bet ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos arba per 10 darbo dienų, jeigu prašymas nagrinėjamas skubos tvarka. Po apklausos pareiškėjas informavo Migracijos departamentą, kad ilgiau Baltarusijoje jis būti nebegali, tačiau Departamento atsakymo nesulaukė. Tą patį mėnesį pareiškėjas buvo priverstinai išsiųstas iš Baltarusijos į Kubą, kur buvo sulaikytas ir tardomas pareigūnų, pagrasinta atnaujinti prieš jį bylą. Šiuo metu pareiškėjas nuolat sulaukia Kubos saugumo pareigūnų dėmesio, patiria spaudimą.

Migracijos departamentas ignoravo pareiškėją, su juo nebendradarbiavo

2022 m. rugsėjo mėnesį pareiškėjas gavo Departamento laišką su prašymu patvirtinti buvimo vietą, o spalį vėl kreipėsi į Migracijos departamentą, tačiau jokios informacijos negavo. 2023 m. sausį Departamentas nutraukė prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Tuo metu pareiškėjas jau buvo kreipęsis su skundu į VAAT dėl Departamento veiksmų, taigi, Departamentas žinojo, kad pareiškėjas tebepalaiko savo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo.

VAAT nustatė, kad Departamentas nesilaikė prieglobsčio prašymo nagrinėjimo terminų, neinformavo pareiškėjo, kada tikimasi priimti sprendimą dėl jo prašymo. Be to, Teismas pažymėjo, kad Departamentas nereagavo pareiškėjui pranešus, jog jis nebegali ilgiau likti Baltarusijoje, iš esmės jį ignoravo, nebendradarbiavo. Atsižvelgiant į šias byloje nustatytas aplinkybes, Teismas konstatavo, kad Departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo pareiškėjo prieglobsčio prašymo ir įpareigojo Departamentą šį prašymą išnagrinėti.

Visgi Teismas netenkino pareiškėjo prašymo įpareigoti Departamentą išduoti jam kelionės dokumentą, kad galėtų atvykti į Lietuvą ir naudotis savo kaip prieglobsčio prašytojo teisėmis. Šiuo klausimu rengiamas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Prieglobsčio procedūros teikiant prašymus LR ambasadoje Baltarusijoje – neveiksmingos

2022 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tyrime apie prieigą prie prieglobsčio procedūrų Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienyje ir VSAT pasienio kontrolės punktuose daroma išvada, jog prieglobsčio prašymų nagrinėjimo tvarka pateikiant prašymus Lietuvos ambasadoje Minske nėra tinkamai reglamentuota, o prašymus pateikę žmonės „laukia nežinioje ir susiduria su išsiuntimo į kilmės valstybę rizika taip ir nesulaukus MD (Migracijos departamento) sprendimo“.

Remiantis 2022 m. metine Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita, Departamento pateiktais duomenimis, 2022 m. Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje gauti 27 prieglobsčio prašymai. Iš jų 2023 m. tik 6 prašymai buvo nagrinėjami, 9 prašymų nagrinėjimas nutrauktas, o su 12 asmenų bandoma susisiekti. 

Atsisiųsti nuasmenintą teismo nutartį.

Bylą teisme inicijavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su advokatų L. Biekšos ir I. Šaltės kontora „Vis Legis“ kaip vieną iš strateginių bylų, kuriose siekiama esminių teisės taikymo trūkumų Lietuvos migracijos ir prieglobsčio sistemoje teisminio įvertinimo bei ydingos institucijų praktikos koregavimo.