hrmi-youtube
LT
Projektai

Pradedamas vykdyti Žmogaus teisių organizacijų koaliciją sustiprinsiantis projektas

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) pradeda vykdyti Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis. Aštuonios ŽTOK…

Plačiau >

Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui

Projekto tikslas – sukurti informaciją, skirtą tikslinėms grupėms ir įdiegti praktinius įgalinimo veiksmus, šviečiamąsias veiklas ir sąmoningumo didinimo kampaniją tam, kad visuomenė ir specialistai geriau…

Plačiau >

Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui

Projekto tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais. Laikotarpis 2017 04…

Plačiau >

Kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba

Šiuo projektu siekiama patobulinti paramą neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos aukoms. Dalindamiesi savo valstybių patirtimi bei mokydamiesi vieni iš kitų projekto partneriai identifikuos geriausius pranešimo…

Plačiau >

Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas

Vasario 10 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos policijos mokykla susitiko pirmajam projekto „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“ (JUST/2015/JACC/AG/VICT/9269) aptarimui. Projektu siekiama, kad teisėsaugos pareigūnai…

Plačiau >

Mokymų modulis apie ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvą

Pagrindinis šio projekto tikslas – organizuoti mokymus apie  Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas…

Plačiau >

Policijos areštinių viduje: ES procesinių teisių įgyvendinimas

Projekto tikslas – nustatyti kaip praktiškai yra įgyvendinamos įtariamųjų teisės, kai jie patenka į policijos areštines. Stebėjimo metu surinkta informacija, bus panaudota siekiant užtikrinti garantijų,…

Plačiau >

Perdavus asmenį pagal Europos arešto orderį

Projektas skirtas suvokti kaip praktikoje vyksta asmenų perdavimo pagal Europos arešto orderį procesas ir bylos nagrinėjimas įvykdžius perdavimą, įvertinti šią praktiką ES teisinių standartų kontekste ir…

Plačiau >

Prieinamas pranešimas apie teises

Projekto tikslas – prisidėti prie ES direktyvos 2012/13 dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese įgyvendinimo, parengiant alternatyvaus įtariamiems asmenims įteikiamo pranešimo apie teises modelį ir įgyvendinant jį nacionalinėse…

Plačiau >

Stokholmo programa: teisės į advokatą ir teisės į nemokamą teisinę pagalbą užtikrinimas

Projekto tikslas – prisidėti prie baudžiamojo proceso garantijų stiprinimo, suteikiant advokatams (tiek privatiems, tiek dirbantiems Valstybinės teisinės pagalbos sistemoje) ir kitiems profesionalams žinių ir įgūdžių…

Plačiau >

E-mokymosi įrankių panaudojimas NVO tvarumo stiprinimui (įgyvendintas)

Projekto tikslas yra sustiprinti ŽTSI finansinį savarankiškumą ir tvarumą, sukuriant naują produktą – e.mokymosi kursą apie neveiksnumo instituto teisinę reformą Lietuvoje. Laikotarpis 2016 05 01 – 2016…

Plačiau >

ES Duomenų apsaugos reforma (įgyvendintas)

Pagrindinis šio projekto tikslas – prisidėti prie tinkamo duomenų apsaugos užtikrinimo ir Reglamento įgyvendinimo Lietuvoje, atliekant verslo ir individų informuotumo tyrimą apie ES duomenų apsaugos…

Plačiau >

T@LK – virtuali pagalba nusikaltimų aukoms

Projektas skirtas ištirti virtualios pagalbos nusikaltimų aukoms prieinamumą Europos Sąjungoje, šio modelio teikiamas galimybes bei sukurti įrankius pagalbos aukoms teikėjams, siekiantiems įdiegti šį pagalbos modelį savo…

Plačiau >

Tyrimas dėl teisės į informaciją direktyvos įgyvendinimo baudžiamajame procese (įgyvendintas)

Projekto tikslas – prisidėti prie sėkmingo 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese įgyvendinimo. Ši direktyva…

Plačiau >

Užtikrinant tvarų organizacijos vystymąsi

Projektas skirtas sustiprinti Žmogaus teisių stebėjimo instituto, kaip Europos Pilietinių Laisvių platformos nario, įgūdžius Europos Sąjungos lygmens komunikacijos ir advokacijos bei lėšų pritraukimo srityse. Laikotarpis…

Plačiau >

Žmogaus teisių e-gidas

Projekto tikslas – šviesti apie žmogaus teises, plėtojant į visuomenę orientuotą, universalią ir glaustą elektroninę žmogaus teisių švietimo ir savipagalbos priemonę: Žmogaus teisių e-Gidą.  Partnerystė Lietuva,…

Plačiau >

Human Rights in Lithuania 2013-2014: Overview (completed)

This projects focuses on the production of the “Human Rights Overview in Lithuania: 2013-2014” and aims at filling the gap of public human rights education…

Plačiau >

Effective Use of Social Media for Promotion of Human Rights in Lithuania (completed)

The purpose of the project is to launch two social-media campaigns tackling pressing human rights issues in Lithuania – ineffective child care reform and a crackdown on…

Plačiau >

Užtikrinant smurto šeimoje aukų teises (įgyvendintas)

Projektas skirtas tobulinti moterų teisių NVO, paramos aukoms paslaugų teikėjų ir teisės specialistų kompetencijas ir taip prisidėti prie efektyvesnio smurto artimoje aplinkoje aukų teisių užtikrinimo…

Plačiau >

The Practice of Pre-Trial Detention: Monitoring Alternatives and Judicial Decision-Making (completed)

  The overall objective of the project is to inform the development of future initiatives aiming to reduce the unnecessary use of pre-trial detention (PTD)…

Plačiau >

Advokatų mokymai apie ES Procesinių teisių veiksmų planą (įgyvendintas)

Projektas skirtas įgyvendinti mokymų programą apie naujas ES teisės į teisingą teismą direktyvas ir jų pritaikymą, siekiant įveikti sistemines ES teisminės sistemos problemas. Taip pat,…

Plačiau >
Daugiau