LVAT konstatavo, kad pareiškėja patyrė neturtinę žalą Migracijos departamentui delsiant priimti sprendimą dėl prieglobsčio

21 kovo, 2023

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. eA-1093-1047/2023 pripažino, kad pareiškėjos teisė, jog įstatymu nustatytais terminais būtų priimtas sprendimas dėl jos prieglobsčio prašymo, buvo pažeista, dėl ko pareiškėja patyrė neturtinę žalą.

Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) buvo nustatęs, kad Migracijos departamentas nepagrįstai delsė išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymą. Departamentas buvo priėmęs neigiamą sprendimą dėl pareiškėjos prieglobsčio prašymo, tačiau šis sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartimi buvo panaikintas, o Departamentas buvo įpareigotas išnagrinėti šį prašymą iš naujo. Tokiu atveju prieglobsčio prašymas turi būti išnagrinėtas per tris mėnesius nuo teismo nutarties įsigaliojimo. Per įstatymo nustatytą laikotarpį negavusi sprendimo pareiškėja patyrė nežinomybę, dėl kurios ji negalėjo mokytis, keliauti, kurti šeimą, gyventi pilnavertį gyvenimą. Visgi VAAT, nors ir pripažino nepagrįstą Departamento delsimą, pareiškėjos prašymo dėl žalos atlyginimo netenkino.

LVAT nutartyje pažymėjo, kad Departamento neteisėti veiksmai, t.y. nepagrįstas delsimas išnagrinėti prieglobsčio prašymą, buvo nustatyti pirmosios instancijos teismo. LVAT kolegija pripažino, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp Departamento neteisėtų veiksmų ir pareiškėjos patirtos neturtinės žalos: dėl neteisėto Departamento neveikimo pareiškėja patyrė neigiamų išgyvenimų, stresą, nepatogumų, nežinomybę. Tad, Teismo vertinimu, byloje nustatytos visos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, neturtinė žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir pareiškėjos patirtos neturtinės žalos. Tuo pačiu Teismas konstatavo, kad pareiškėjos teisės pažeidimo pripažinimas šiuo atveju yra pakankama žalos atlyginimo forma.

Bylą inicijavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su advokatų profesine bendrija ReLex kaip vieną iš strateginių bylų, kuriose siekiama esminių teisės taikymo trūkumų Lietuvos migracijos ir prieglobsčio sistemoje teisminio įvertinimo bei ydingos institucijų praktikos koregavimo.

Susipažinti su teismo nutartimi.