hrmi-youtube
LT
Misija
Teisės pagalba siekiame socialinių pokyčių ir geresnės žmogaus teisių apsaugos. Tikime, jog galime gyventi visuomenėje, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo neteisėtų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą.

Apie ŽTSI

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti viešosios advokacijos organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus.

ŽTSI teisininkų ir politikos mokslų ekspertų komanda atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams ir programiniams dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais, teikia ekspertines konsultacijas ir teisines paslaugas, vykdo projektus, organizuoja konvencinius ir nuotolinius mokymus teisėsaugos pareigūnams ir kitiems valstybės institucijų atstovams.

ŽTSI veiklos sritys

NVO Programa

2012 m. ŽTSI paskirtas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programos nacionaliniu operatoriumi Lietuvoje. Tai pirmas atvejis, kai vadovavimas pilietinei visuomenei stiprinti skirtoms lėšoms Lietuvoje patikimas nevyriausybinei organizacijai. Šalys donorės (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) pasirinko ŽTSI atsižvelgdami į jo patirtį žmogaus teisių srityje, taip pat vadovaujant tarptautiniams ir nacionaliniam projektams. Daugiau informacijos apie NVO Programą Lietuvoje rasite svetainėje www.nvoprograma.lt

Norint atgaminti, publikuoti, platinti ar kitaip naudoti Žmogaus teisių stebėjimo instituto logotipą, prekės ženklą ir šiame tinklalapyje esančias darbuotojų ar renginių nuotraukas, būtina gauti išankstinį Žmogaus teisių stebėjimo instituto sutikimą. Šioje svetainėje skelbiamas naujienas, tyrimus ar kitas publikacijas leidžiama naudoti tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais, tinkamai nurodant Žmogaus teisių stebėjimo institutą kaip informacijos šaltinį.