Svarbi LVAT nutartis dėl alternatyvių sulaikymui priemonių

20 spalio, 2022

Vakar LVAT priėmė sprendimą, jog pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymą taikomos alternatyvios sulaikymui priemonės negali trukti ilgiau nei 18 mėnesių. Šiuo sprendimu Teismas pakeitė pirmosios instancijos teismų praktiką, leidusią alternatyvias sulaikymui priemones taikyti ilgesnį terminą, nei įstatyme numatytas maksimalus sulaikymo terminas, t.y. 18 mėn.

Teismas konstatavo, kad toks maksimalus terminas, kuris nustatytas sulaikymui, taikomas visoms alternatyvioms priemonėms, neatsižvelgiant į tai, ar jos prilygsta de facto sulaikymui. Be to, jis taikomas bet kuriai, net ir pačiai švelniausiai alternatyviai sulaikymui priemonei, tokiai kaip reguliarus VSAT ar Migracijos departamento informavimas apie savo buvimo vietą elektroninių ryšių priemonėmis.

Pareiškėjui šioje byloje iki spalio 1 d. buvo taikoma alternatyvi sulaikymui priemonė – apgyvendinimas VSAT ar kitoje tam pritaikytoje vietoje su teise judėti tik apgyvendinimo vietos teritorijoje. VSAT teikimu, pirmos instancijos teismas pritaikė kitą alternatyvią sulaikymui priemonę –  apgyvendinimą VSAT ar kitoje tam pritaikytoje vietoje netaikant judėjimo laisvės apribojimų iki 2023 m. kovo 30 d., bet ne ilgiau nei bus užbaigta pareiškėjo išsiuntimo procedūra.

Apeliaciniame skunde buvo prašoma teismo pakeisti šį sprendimą ir alternatyvią sulaikymui priemonę taikyti maksimalų 18 mėn. terminą bei papildomai prašoma pakeisti šią priemonę į švelnesnę, t.y. el. ryšių priemonėmis informuoti VSAT apie savo buvimo vietą, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turi darbą, ir darbdavys jam suteikia apgyvendinimą.

LVAT apeliacinį skundą tenkino visiškai, pritaikydamas prašomą švelnesnę alternatyvią sulaikymui priemonę ir nustatydamas jos trukmę iki 2023 m. sausio 2 d. Šiuo sprendimu LVAT patvirtino, kad nėra jokio teisinio pagrindo laisvės apribojimą ar alternatyvias sulaikymui priemones pratęsti ilgiau nei 18 mėnesių.

Apeliacinį procesą LVAT inicijavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su advokatų profesine bendrija ReLex kaip vieną iš strateginių bylų, kuriose siekiama esminių teisės taikymo trūkumų Lietuvos migracijos ir prieglobsčio sistemoje teisminio įvertinimo bei ydingos institucijų praktikos koregavimo.

Atsisiųsti nuasmenintą nutartį.

Daugiau apie strateginių bylų programą.