ŽTSI teikia šias ekspertines paslaugas:

ŽTSI rengia ir pristato ekspertines išvadas Lietuvos ir užsienio teismams tokiais žmogaus teisių klausimais kaip diskriminacija, neapykantos nusikaltimai, vaizdo stebėjimas, suėmimo taikymas, sąlygos laisvės atėmimo vietose ir kiti.

ŽTSI atlieka teisinius tyrimus įvairiais žmogaus teisių klausimais, taip pat tyrimus dėl žmogaus teisių teisinio ir praktinio įgyvendinimo Lietuvoje. Šių tyrimų pagrindu ŽTSI rengia studijas, ataskaitas ir kitus leidinius.

ŽTSI atlikti tyrimai ir leidiniai.

ŽTSI organizuoja ir veda paskaitas žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje klausimais, taip pat žmogaus teisių situacijos, žmogaus teisių institucijų sistemos ir jų veiklos Lietuvoje pristatymus

ŽTSI dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, konsultuoja, teikia pastabas ir pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams, taip pat išvadas dėl jų atitikimo Europos žmogaus teisių konvencijos ar kitų tarptautinių žmogaus teisių dokumentų nuostatoms bei tarptautiniams standartams

ŽTSI Ekspertai

Mokymai