VAAT konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo

8 gruodžio, 2022

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) administracinėje byloje Nr. eI3-6341-979/2022 konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo, o departamento nurodytos delsimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, pagrįstomis, pateisinančiomis nagrinėjimo termino praleidimą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. balandžio 13 d. nutartimi Migracijos departamento sprendimas nesuteikti prieglobsčio pareiškėjai buvo panaikintas ir departamentas buvo įpareigotas išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymą iš naujo. Prašymas turėjo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teismo nutarties priėmimo, t.y. iki liepos 13 d., tačiau prašymas nebuvo išnagrinėtas iki 2022 m. lapkričio 1 d., taigi, praėjus beveik 7 mėnesiams nuo teismo sprendimo.

Departamentui delsiant priimti sprendimą, nežinomybė dėl teisinės padėties ribojo pareiškėjos galimybes siekti mokslo, integruotis, keliauti, kurti šeimą ir socialinius ryšius, gyventi pilnavertį gyvenimą, be to, kenkė pareiškėjos psichologinei būsenai.

Nors VAAT netenkino neapibrėžto pareiškėjos prašymo dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau konstatavo, kad departamento nurodytos priežastys (ekstremali situacija dėl užsieniečių antplūdžio bei dėl Rusijos karinės agresijos padidėjęs besikreipiančių Ukrainos piliečių skaičius), dėl ko nebuvo išlaikyti nagrinėjimo terminai, nėra laikytinos svarbiomis, pagrįstomis, pateisinančiomis jų praleidimą. VAAT taip pat pripažino, kad byloje nustatytos aplinkybės galėtų būti pakankamos pripažinti pažeidimą departamento pareigūnų pareigos elgtis rūpestingai ir atidžiai atliekant prašymo dėl prieglobsčio pakartotinį vertinimą bei priimant sprendimą.

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 81 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad prašymas suteikti prieglobstį turi būti išnagrinėtas iš esmės kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos, o teismui priėmus sprendimą įpareigoti Departamentą išnagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš naujo, – kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.

Žalos pareiškėjai atlyginimo klausimu šiuo metu yra pateiktas skundas LVAT. Bylą inicijavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su advokatų profesine bendrija ReLex kaip vieną iš strateginių bylų, kuriose siekiama esminių teisės taikymo trūkumų Lietuvos migracijos ir prieglobsčio sistemoje teisminio įvertinimo bei ydingos institucijų praktikos koregavimo.

Atsisiųsti nuasmenintą nutartį.

Daugiau apie strateginio bylinėjimosi programą.