Natalija Bitiukova

Tarybos pirmininkė

Teisininkė, besispecializuojanti duomenų apsaugos srityje bei vadovaujanti duomenų apsaugos atitikties programoms tarptautinėse įmonėse, Europos Komisijos 2019 m. tyrimo apie skaitmeninę dezinformaciją bendraautorė. Viena jos ekspertinių sričių – duomenų apsaugos ir kitų pagrindinių teisių ir laisvių sankirta bei manipuliavimo internete ir piktnaudžiavimo duomenimis pasekmės demokratiniams procesams. Anksčiau Natalija dirbo Europos Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDPS) būstinėje, o prieš tai ėjo ŽTSI direktoriaus pavaduotojos teisės klausimais pareigas.

Dr. Milda Ališauskienė

Tarybos narė

Dr. Milda Ališauskienė yra sociologijos ir religijotyros profesorė. Jos mokslinių interesų sritys – religijos laisvė, religinės mažumos, religijos ir lytys, religijos ir valstybės santykiai. Šiuo metu vadovauja dviem nacionaliniams ir dviem tarptautiniams mokslinių tyrimų ir tinklaveikos projektams, eina Rytų ir Vidurio Europos religijų studijų asociacijos (ISORECEA) viceprezidentės bei Tarptautinės religijų istorijos asociacijos vykdomosios tarybos narės pareigas.

Paulius Gritėnas

Tarybos narys

Žurnalistas, politikos apžvalgininkas, filosofas

Audronė Mažeikaitė

Tarybos narė

Komunikacijos konsultantė

Gintautas Bartkus

Tarybos narys

Advokatas, Lietuvos Respublikos Advokatų tarybos narys, sukaupęs daugiau nei 30 metų profesinės patirties vadovaujant pirmaujančioms advokatų kontoroms regione bei konsultuojant klientus sudėtingiausiais teisės, vadybos ir strateginiais klausimais. Gintautas Bartkus yra buvęs Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras. Kaip darbo grupės narys, jis daug prisidėjo ruošiant Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Akcinių bendrovių įstatymą, Mažųjų bendrijų įstatymą ir iki šiol dažnai konsultuoja Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę įvairiais teisėkūros klausimais. Nuo 2005 metų jis yra Europos Komisijos patarėjų bendrovių valdymo ir bendrovių teisės patarėjų grupės narys. Gintautas yra vienas iš Europos modelinio bendrovių akto (EMCA) autorių ir Pasaulio banko Tarptautinių investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) arbitrų kolegijos narys. Jis yra baigęs Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kuriame dėsto iki šiol, stažavosi Helsinkio universitete (Suomija), John Marshall Teisės mokykloje UIC (Čikaga, JAV), Olborgo universitete (Danija), Jean Moulin universitete (Prancūzija) kur atliko tiriamąjį darbą ir dėsto kaip vizituojantis profesorius.