Natalija Bitiukova

Tarybos pirmininkė

Teisininkė, besispecializuojanti duomenų apsaugos srityje bei vadovaujanti duomenų apsaugos atitikties programoms tarptautinėse įmonėse, Europos Komisijos 2019 m. tyrimo apie skaitmeninę dezinformaciją bendraautorė. Viena jos ekspertinių sričių – duomenų apsaugos ir kitų pagrindinių teisių ir laisvių sankirta bei manipuliavimo internete ir piktnaudžiavimo duomenimis pasekmės demokratiniams procesams. Anksčiau Natalija dirbo Europos Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDPS) būstinėje, o prieš tai ėjo ŽTSI direktoriaus pavaduotojos teisės klausimais pareigas.

Dr. Milda Ališauskienė

Tarybos narė

Dr. Milda Ališauskienė yra sociologijos ir religijotyros profesorė. Jos mokslinių interesų sritys – religijos laisvė, religinės mažumos, religijos ir lytys, religijos ir valstybės santykiai. Šiuo metu vadovauja dviem nacionaliniams ir dviem tarptautiniams mokslinių tyrimų ir tinklaveikos projektams, eina Rytų ir Vidurio Europos religijų studijų asociacijos (ISORECEA) viceprezidentės bei Tarptautinės religijų istorijos asociacijos vykdomosios tarybos narės pareigas.

Paulius Gritėnas

Tarybos narys

Žurnalistas, politikos apžvalgininkas, filosofas

Audronė Mažeikaitė

Tarybos narė

Komunikacijos konsultantė