Psichikos sveikata ir žmogaus teisės

  • Diskusija „Kokių reikia pokyčių, kad Lietuvos psichikos sveikatos sistema paklustų šiuolaikiniams žmogaus teisių apsaugos principams?” (2022-12-09)
  • Diskusija „Kokių inovacijų reikia Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemai?“ (2022-10-10):
  • Diskusija Lietuvos Respublikos Seime „Vaikų psichikos sveikata. Ko trūksta iki proveržio teikiant pagalbą vaikams, paaugliams ir jų šeimoms?“ (2021-06-28):
  • Konferencija Lietuvos Respublikos Seime „Proveržis psichikos sveikatos sistemoje – kas turi būti kitaip?“ (2021-05-21):