Strateginės bylos prieglobsčio ir migracijos srityje

19 spalio, 2022

2021 m. vasarą kilusi, Baltarusijos režimo fasilituota migrantų ir pabėgėlių krizė prie Lietuvos Respublikos sienos sukėlė humanitarinių, socialinių ir žmogaus teisių iššūkių. Valstybės atsakas į šią krizę nebuvo pakankamai subalansuotas žmogaus teisių ir saugumo atžvilgiu, prioritetą skiriant vien pastarajam ir pasitelkiamoje retorikoje migrantus ir prieglobsčio prašytojus vaizduojant išskirtinai kaip grėsmę. Pasitelkta atgrasymo strategija lėmė, kad buvo stipriai apribotos ir susiaurintos sieną kirtusių nereguliarių migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisės. Dalis teisės aktų ir taikomos praktikos neatitiko ir neatitinka tarptautinių žmogaus teisių, pabėgėlių teisės ir ES teisės standartų.

Siekiant bent iš dalies atliepti sistemines teisines migracijos ir prieglobsčio sistemos problemas, kilusias tiek iš ydingų teisės aktų, tiek iš institucijų praktikos, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, bendradarbiaudamas su advokatais, inicijavo strateginių bylų migracijos ir prieglobsčio srityje programą. Jos tikslas – tiek pasiekti teisingumą individualių pareiškėjų atžvilgiu, tiek ir gauti teisminį sisteminių problemų vertinimą bei paskatinti tarptautinių standartų neatitinkančių teisės aktų bei praktikos kaitą.

Programoje siekiama atliepti šias sistemines problemas:

  • Prieglobsčio procedūrų prieinamumo ir negrąžinimo principo užtikrinimo;
  • Sulaikymo teisėtumo ir pagrįstumo;
  • Alternatyvių sulaikymui priemonių taikymo trukmės teisėtumo ir pagrįstumo;
  • Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo kokybės standartų;
  • Naujausios informacijos apie kilmės valstybę rinkimo ir pasitelkimo nagrinėjant prieglobsčio prašymus standartų.

Šia programa taip pat nedidele dalimi siekiama užpildyti ir teisinės pagalbos sistemos spragas, kadangi, remiantis įvairių institucijų ir organizacijų ataskaitomis, teisinė pagalba šios krizės metu į Lietuvą nereguliariai atvykusiems užsieniečiams nebuvo tinkamai užtikrinama.

Programa apima 14 atvejų (procedūrų ir bylų), kurie susiję su atstovavimu prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūrose bei teisminiuose procesuose nacionaliniuose teismuose ir Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Programa yra projekto „Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“ dalis. Projektą remia Aktyvių piliečių fondas ir Open Society Foundations.

Pastaba. Žmogaus teisių stebėjimo institutas individualios teisinės pagalbos neteikia. Dėl teisinės pagalbos maloniai prašome kreiptis į advokatą https://www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/ arba, jeigu Jūsų pajamų ir turto lygis nedidelis, į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą https://vgtpt.lrv.lt/.