Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą

19 lapkričio, 2020

Projektu siekiama didinti paramą žmogaus teisėms viešosios politikos, visuomenės ir regioninių bendruomenių lygmenyse. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sustiprintas tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvoje, padidintas projekto tikslinių grupių informuotumas apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą bei prisidėta prie geresnio smurto dėl lyties atpažinimo jaunimo, ypač regionuose, tarpe.

Laikotarpis

2020.11.03 – 2023.11.02
Koordinuoja Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Projekto partneris Asociacija “Kauno moterų linija” (AKML)
Projekto tikslas Projektu siekiama: a) sustiprinti žmogaus teisių padėties Lietuvoje stebėseną, siūlant sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams su tarptautiniais žmogaus teisių standartais derančius viešosios politikos sprendimus; b) aktyvios advokacijos pagalba mobilizuoti visuomenės paramą šiems sprendimams bei didinti visuomenės atsparumą nedemokratinėms, žmogaus teises ribojančioms iniciatyvoms. Projektu taip pat siekiama keisti su labiau pažeidžiamomis visuomenės grupėmis dirbančių specialistų bei apie pažeidžiamas grupes rašančių žurnalistų nuostatas šių grupių atžvilgiu, vykdant šviečiamąsias veiklas bei įtraukiant į jas pažeidžiamų bendruomenių atstovus (es).
Projekto veiklos
  • Atliktas bei pristatytas visuomenės nuostatų tyrimas žmogaus teisių klausimais. Atsižvelgiant į tyrime identifikuotas nuostatas, bus rengiami ir viešinami ekspertiniai komentarai pamatinių asmeninių ir politinių teisių bei pažeidžiamų visuomenės grupių tematika.
  • Parengta, išleista ir pristatyta periodinė apžvalga „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“.
  • Teikiamos ekspertinės išvados ir pasiūlymai teisės aktų projektams bei dalyvaujama darbo grupių posėdžiuose, teisės aktų projektų svarstymuose Seimo Žmogaus teisių ir (ar) Teisės ir teisėtvarkos komitetuose.
  • Organizuojamos viešos diskusijos apie lyčių stereotipus ir smurtą artimoje aplinkoje 10 Lietuvos savivaldybių bei rengiami specialistų mokymai apie smurtą artimoje aplinkoje.
  • Rengiami mokymai policijos pareigūnams jų tarpkultūrinėms kompetencijoms stiprinti bei žiniasklaidos atstovų susitikimai su neapykantos nusikaltimų pažeidžiamomis bendruomenėmis.
  • Suorganizuotos viešos diskusijos apie psichikos sveikatą ir žmogaus teises trijose Lietuvos savivaldybėse.
  • Koordinuojama neformalios NVO ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ veikla.
  • Projekto tikslai, veiklos bei rezultatai viešinami įvairiais komunikacijos kanalais.

Projektą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.