Pradėjome naują projektą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių srityje

28 vasario, 2023

Pradėjome naują projektą „Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija”. Projektu siekiame užtikrinti veiksmingą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimą, pabrėžiant žmogiškąjį dėmenį, ir valstybės politikos, teisės aktų, sprendimų bei praktikos atitiktį tarptautiniams prieglobsčio teisės bei žmogaus teisių standartams. Projektu taip pat sieksime didinti kultūriniam kontekstui jautrios, apie traumą informuotos emocinės paramos prieinamumą migrantams ir prieglobsčio prašytojams.

Projekto metu bus parengta analitinė studija, paremta duomenų rinkimu ir stebėsena sulaikymo vietose, kurioje bus vertinamas  valstybės atsakas į krizę ir siūlomi alternatyvūs sprendimai, atsižvelgiant į tarptautinę teisę ir humanitarinį aspektą, taipogi įtraukiant psichikos sveikatos dimensiją. Studija, jos išvados bei pasiūlymai bus pristatyti viešos diskusijos metu.  

Taip pat bus vykdoma reguliari įrodymais grįsta advokacija kreipiantis į institucijas, teikiant pastabas teisės aktams, dalyvaujant  institucijų rengiamuose posėdžiuose bei rengiant viešus komentarus ir pozicijas.  Projektas aprėps ir inicijavimą atrinktų strateginių bylų, kelsiančių sistemines ir daugeliui asmenų panašioje situacijoje aktualias problemas. 

Projekto psichikos sveikatos dimensija bus vykdoma rengiant leidinį,  apimantį gaires ir praktinius patarimus specialistams ir savanoriams, dirbantiems su migrantais ir prieglobsčio prašytojais. Leidinys padės suprasti ir atliepti psichikos sveikatos poreikius, suteikti kultūriniam kontekstui jautrią ir apie traumą informuotą emocinę paramą. Be to, bus parengtas mokymų modulis, skirtas specialistams ir savanoriams, dirbantiems su migrantais ir prieglobsčio prašytojais, bei juo remiantis įvykdyti pilotiniai mokymai. Taip pat bus parengti ir dalinami informaciniai bukletai, skirti migrantams ir prieglobsčio prašytojams, apie emocinės paramos būdus ir savipagalbą ištikus psichikos sveikatos krizei.

Projektas truks iki 2024 m. sausio 31 d. Projektą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų. Projektą įgyvendina Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“.