Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija

18 spalio, 2022

Projektu siekiama stiprinti migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėseną ir vykdyti advokaciją siekiant nacionalinių teisės aktų ir praktikos atitikties tarptautiniams žmogaus teisių standartams. Projektu taip pat siekiama įtraukti į sprendimų formulavimą ir rekomendacijų teikimą pačių migrantų ir prieglobsčio prašytojų patirtis bei perspektyvą, siūlant su žmogaus teisėmis ir tarptautine teise derančius viešosios politikos sprendimus ir teisėkūrą migracijos ir prieglobsčio srityje.

Laikotarpis

2022.08.15 – 2023.12.31

Įgyvendina Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Partneris Sienos grupė (Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumas)
Projekto veiklos
  1. Projekto metu bus aplankyti pabėgėlių priėmimo ir užsieniečių registracijos centrai ir paimti interviu iš ~ 20 užsieniečių, siekiant surinkti informaciją ir duomenis apie jų patirtis migracijos ir prieglobsčio sistemoje;
  2. Surinktų duomenų ir platesnio tyrimo pagrindu bus parengta ataskaita su rekomendacijomis valstybės institucijoms dėl dabartinės migracijos ir prieglobsčio sistemos standartų ir praktikos suderinimo su tarptautine žmogaus teisių, pabėgėlių ir ES teise.
  3. Bus parengti bent 5 kreipimaisi į valstybės institucijas, siekiant geresnio migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių užtikrinimo ir žmogaus teisių standartų įgyvendinimo.
  4. Bus inicijuotos strateginės bylos, galinčios ne tik pasiekti individualų teisingumą konkrečių pareiškėjų atžvilgiu, bet ir teisminį probleminių sistemos aspektų vertinimą bei padėti spręsti sistemines migracijos ir prieglobsčio teisėkūros, politikos ir praktikos problemas.
  5. Bus vykdoma reguliari komunikacija socialiniuose tinkluose ir nacionalinėje žiniasklaidoje apie su žmogaus teisių standartais suderinamus migracijos ir prieglobsčio politikos sprendimus ir praktikas šioje srityje.
  6. Bus teikiama humanitarinė pagalba prie Lietuvos-Baltarusijos sienos įstrigusiems užsieniečiams bei jų grupėms, vykdoma situacijos prie sienos dalinė stebėsena.

Projektą remia Open Society Foundations.