Vidinės politikos

Žmogaus teisių stebėjimo instituto vidinės politikos, ilgalaikės strategijos ir veiklos planai, kuriais siekiame užtikrinti skaidrumą ir informuoti visuomenę apie Instituto tikslus bei veiksmus žmogaus teisių apsaugos srityje.