Pradedame projektą „Globali migrantų sulaikymo stebėsena”

16 sausio, 2024

Projekte skatinamas bendradarbiavimas tarp nevyriausybinės organizacijos, siekiančios nutraukti savavališką ir žalingą su migracija susijusią sulaikymo praktiką, Global Detention Project bei kitų partnerių organizacijų, tyrėjų ir žmogaus teisių specialistų iš daugelio pasaulio šalių, kurių pagrindinis tikslas – skatinti imigrantų sulaikymo reformas atliekant kruopščius tyrimus, rengiant duomenis, atliekant analizę ir teikiant ataskaitas. Projektu siekiama užtikrinti, kad vietinės sulaikymo sąlygos sulauktų visuotinio dėmesio, kartu padedant informuoti apie iniciatyvas tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į vietos realijas ir poreikius.

Projekto pagrindas – interaktyvi internetinė duomenų bazė, kuri taptų konsoliduota priemone dokumentuoti imigrantų sulaikymo įstatymus, praktiką ir politiką visose šalyse, besiremiančiose tarptautinėmis žmogaus teisėmis. Duomenų bazė skirta suteikti galimybę advokatams ir tyrėjams aiškiai suvokti valstybių vykdomą politiką, efektyvių veiksmų trūkumą ir iškelti į viršų realių pastangų trūkumą siekiant laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje. Ši sistema taip pat padės įvertinti, kaip veikia skirtingos sulaikymo sistemos, sukurti duomenimis pagrįstą advokaciją, skatinti skaidrumą, padės rengti tikslines ataskaitas skirtas, žmogaus teisių stebėsenai.

Siekiama ugdyti pagarbų ir orų suvokimą apie sulaikymo poveikį migrantų ir prieglobsčio prašytojų gyvenimui. Stengtis sulaikymo politiką paversti mažiau patrauklia sprendimų priėmėjams.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas šio projekto rėmuose rinks duomenis apie situaciją Lietuvoje, vertins informacines spragas, teiks siūlymus sritims, į kurias reikėtų atkreipti daugiau dėmesio, užtikrinti skaidrumą, dalintis patirtimi tarp valstybių bei organizacijų.

Nuotrauka: Sébastien Goldberg I Unsplash