ŽTSI kartu su Lietuvos Žmogaus Teisių Centru įgyvendina EIN projektą teisės į saviraiškos laisvę tema

21 rugsėjo, 2023

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad bendradarbiaujame su European Implementation Network naujame projekte, skirtame žodžio laisvės užtikrinimui Europos Tarybos valstybėse narėse. Dalyvaudami šiame projekte, esame pasiryžę skatinti teisę į žodžio laisvę ir veiksmingą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų įgyvendinimą, taip pat pasisakyti už reformas, kuriomis siekiama veiksmingai apsaugoti žodžio laisvę Lietuvoje.

Teisės į žodžio laisvę pažeidimai tapo svarbiausia Europos valstybių demokratijos nuosmukio krizės priežastimi. Galime stebėti kaip sveiką demokratijos veikimą silpnina arba riboja įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, žurnalistų nutildymas prisidengiant šmeižtu, spaudos laisvės varžymas kai žiniasklaidos priemonės priklauso valstybei, ar prieš žurnalistus naudojamas smurtas.

Spręsdamas šias opias problemas EŽTT jau priėmė apie 300 svarbių sprendimų, kuriuose nustatyti teisės į žodžio laisvę pažeidimai. Tačiau nerimą kelia tai, kad 50 proc. svarbiausių EŽTT per pastaruosius 10 metų priimtų sprendimų dėl žodžio laisvės vis dar nėra įvykdyti. Šiuo metu daugiau nei 100 svarbiausių EŽTT sprendimų dėl žodžio laisvės laukia įgyvendinimo.

Kartu su EIN ir kitais partneriais esame pasiryžę ginti saviraiškos laisvę ir puoselėti demokratines vertybes visoje Europoje. Aktyviai dalyvaudami EŽTT sprendimų įgyvendinimo procese, stengsimės sukurti ilgalaikes reformas, kurios apsaugotų ir skatintų žodžio laisvę visame žemyne. Sekite naujienas apie tai, kaip kuriame įtraukesnę ir demokratiškesnę visuomenę!

Nuotrauka: Brotin Biswas I Pexel