NETPRALAT mokymų medžiaga

31 kovo, 2021

Kviečiame susipažinti su mokymų „Efektyvi įtariamojo gynyba ikiteisminiame tyrime per veiksmingą komunikaciją” savarankiškų studijų medžiaga. Ši medžiaga buvo parengta įgyvendinant projektą NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice oriented LAwyers Training). Didžiausią indėlį rengiant mokymų medžiagą įnešė Mastrichto universitetas, Europos teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu asociacija ir Žmogaus teisių gynimo centras IRÍDIA. Lietuvos kontekstui turinį adaptavo ir vaizdo įrašus parengė Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

NETPRALAT mokymų tikslas – tobulinti baudžiamosios teisės srityje praktikuojančių advokatų teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kurie yra būtini jų profesiniam vaidmeniui veiksmingai atlikti ikiteisminio tyrimo metu, konkrečiai – konsultuojant klientus ir ginant jų teises laikino sulaikymo bei apklausų metu. Mokomojoje programoje ypatingas dėmesys skiriamas advokatų bendravimo įgūdžių ugdymui. Atskiruose programos moduliuose dėmesio skiriama ir psichosocialiniams sulaikytųjų poreikiams bei dalyvavimui apklausoje su vertėju.

Originalius NETPRALAT mokymus sudaro dvi dalys:

  • savarankiškas mokymasis;
  • dviejų dienų auditorinė interaktyvi mokymų sesija – praktinių įgūdžių ugdymas.

Šiame puslapyje skelbiame savarankiškoms studijoms naudotą mokymų medžiagą.

1 modulis. Įtariamųjų procesinės teisės ir advokato vaidmuo

Šioje dalyje apžvelgiami svarbiausi ES direktyvose dėl įtariamųjų procesinių teisių įtvirtinti standartai ir jų reikšmė ikiteisminio tyrimo metu.

[embeddoc url=”http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/03/1-modulis.-Procesines-itariamojo-teises.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Ką aptarti su klientu konsultacijos metu

2 modulis. Bendravimo įgūdžiai

Kviečiame peržiūrėti pateiktą medžiagą ir apsvarstyti šiuos klausimus:

1. Kuriais iš šioje dalyje aptariamų bendravimo įgūdžių naudojatės (beveik) automatiškai? Su kuriais aspektais manytumėte esant reikalinga dar padirbėti?
2. Ar jūsų praktikoje yra buvęs atvejų ar atvejis, kai jūsų vertybės lėmė jūsų elgesį su klientu, tai, kaip jį vertinote ir kaip jam atstovavote?
3. Gal galite prisiminti neseniai buvusį atvejį, kai šioje dalyje aprašyti bendravimo su pareigūnais (ikiteisminio tyrimo tyrėjais, prokurorais) įgūdžiai padėjo jums pasiekti savo tikslą (ar tikslus) ikiteisminio tyrimo etape? Kokios aplinkybės, jūsų manymu, labiausiai lėmė sėkmę?
4. Su klientu susitinkate pirmą kartą, ir jis iškart pradeda jus erzinti. Jis nesiklauso, ką jūs jam sakote, į jūsų klausimus apie įvykius atsakinėja aptakiai ir neaiškiai, abejoja jūsų patarimais. Ką jūs tokiu atveju darote? Ar jums svarbu, kad jūsų klientas klausytų jūsų patarimų? Jei taip, ką jūs darote, kad taip ir būtų?

[embeddoc url=”http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/10/2-modulis.-Bendravimo-igudziai-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Sprendimų priėmimo modeliai teisinio atstovavimo procese

Praktinė užduotis. Peržiūrėkite vaizdo įrašą „Advokatės ir kliento pasitarimas” ir apsvarstykite, ką advokatė darė tinkamai, o ką – ne. Ką darytumėte kitaip?

3 modulis. Įtariamojo apklausa

Ši mokymų dalis skirta įtariamojo apklausai ikiteisminio tyrimo metu. Joje aptariami teisiniai ir psichologiniai apklausos aspektai bei advokato (gynėjo) vaidmuo. Prezentacijoje pateikiama informacija apie skirtingus įtariamojo apklausos modelius, ikiteisminio tyrimo pareigūnų taikomas strategijas bei metodus ir kokie galėtų būti gynėjo veiksmai pastebėjus netinkamus metodus.

Kviečiame peržiūrėti medžiagą ir apsvarstyti šiuos klausimus:

1. Ar galėtumėte pateikti pavyzdį iš savo praktikos, kai įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo etape buvo vykdoma tinkamai? Kodėl išskyrėte būtent šią apklausą?
2. Ar galėtumėte pateikti pavyzdį iš savo praktikos, kai įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo etape buvo vykdoma netinkamai? Kodėl šią apklausą išskyrėte kaip netinkamą?
3. Gal galite prisiminti atvejį, kai jūs veiksmingai įsiterpėte į apklausą (kaip jūs tai darėte/ką pavyko veiksmingai padaryti)?
4. Gal galite prisiminti atvejį, kai jūs neįsiterpėte į apklausą, bet vėliau pamanėte, kad jums reikėjo įsiterpti (kodėl vėliau jums taip pasirodė)?

[embeddoc url=”http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/10/3-modulis.-Itariamojo-apklausa-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Praktinė užduotis. Įsivaizduokite, kad kaip advokatas dalyvaujate vaizdo įraše „Įtariamosios apklausa” vaizduojamoje apklausoje. Kada ir kaip reaguotumėte į pareigūno veiksmus? Kokias pareigūno taikomas taktikas pastebėjote?

4 modulis. Psichosocialiniai aspektai

Šioje dalyje nagrinėjama įtariamojo pažeidžiamumo samprata ir šios koncepcijos reikšmė konsultacijoje su klientu bei įtariamojo apklausoje. Prezentacijoje pateikiama informacija apie tai, kokie įtariamieji laikomi pažeidžiamais iš teisinės ir psichologinės perspektyvų, kaip įvertinti galimą kliento pažeidžiamumą ir kokios galimos pažeidžiamumo pasekmės.

Kviečiame peržiūrėti prezentaciją ir apsvarstyti šiuos klausimus:

1. Ar Jums savo praktikoje teikiant pagalbą klientui yra tekę susidurti su situacijomis, panašiomis į aptariamas prezentacijoje?
2. Teikdami teisinės pagalbos paslaugas, greičiausiai jūs esate taikę, galbūt ir nesąmoningai, kai kuriuos aptariamus metodus. Ar galėtumėte pateikti pavyzdį?

[embeddoc url=”http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/10/4-modulis.-Psichosocialinis-poziuris-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

5 modulis. Apklausa dalyvaujant vertėjui

Šioje dalyje gilinamasi į bendravimo ir apklausų specifiką, kai įtariamasis nekalba proceso kalba ir bendravimas vyksta per vertėją. Tokiais atvejais bendravimo kokybė priklauso nuo vertėjo profesionalumo. Todėl siekiame suteikti Jums informacijos apie vertėjo vaidmenį, vertėjų profesinės etikos principus ir profesionaliam vertėjui keliamus reikalavimus. Tikimės, kad tai padės Jums geriau įvertinti, ar apklausoje dalyvauja profesionalus vertėjas ir nustatyti galimas su vertimo kokybe susijusias rizikas.

Pateikiamoje informacijoje daugiausiai dėmesio skiriama šiems aspektams:
• Kvalifikaciniai reikalavimai vertėjams ir vertėjų profesinės etikos principai;
• Vertėjo profesionalumo įvertinimas;
• Teisės į vertimą turinys.

Kviečiame susipažinti su pateikta medžiagą ir apsvarstyti šiuos klausimus:

1. Ar Jums tekę susidurti su atvejais, kai abejojote, ar jūsų klientas pakankamai moka ir supranta proceso kalbą? Kaip sprendėte šią problemą?
2. Ar yra buvę atvejų, kai abejojote, ar vertimas yra profesionalus ir pakankamos kokybės? Kokios aplinkybės lėmė šias abejones?
3. Ar taikote siūlomus kriterijus vertėjo profesionalumui įvertinti? Gal yra kitų netinkamos vertimo kokybės/ profesionalumo požymių ir būdų vertimo kokybei įvertinti, kuriais jūs naudojatės savo praktikoje? Kokie tai būdai?

[embeddoc url=”http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/10/5-modulis.-Apklausa-dalyvaujant-vertejui-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Teisės srities vertėjo žodžiu kompetencijos vertinimas

Įtariamojo apklausa, dalyvaujant vertėjui (mokomasis vaizdo įrašas anglų kalba)

 

Projekto partneriai: Mastrichto universitetas (Maastricht University), Katalonijos advokatūrų taryba (Consell de l’Advocacia Catalana CICAC), Žmogaus teisių gynimo centras Iridia (Centre per la Defensa dels Drets Humans IRÍDIA), Europos teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu asociacija (European Legal Interpreters and Translators Association EULITA), VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lenkijos advokatų taryba (Naczelna Rada Adwokacka).

 

 

Mokymų medžiagos parengimą finansavo Europos Sąjungos Teisingumo programa (2014-2020). Visa atsakomybė už mokymų medžiagos turinį tenka VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutui ir projekto NETPRALAT partneriams. Mokymų medžiagos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Komisijos nuomonę. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su mokymų medžiagos panaudojimu.