Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos

5 rugsėjo, 2022

Projekto tikslas – didinti Lietuvos visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, šviesti visuomenę apie neapykantos kalbos žalą atskiriems asmenims, asmenų grupėms ir visuomenei, mažinti plačiosios visuomenės abejingumą neapykantos apraiškoms mažumos grupių atžvilgiu, vystyti konstruktyvaus viešo diskurso kultūrą augančios Lietuvos visuomenės poliarizacijos, globalių krizių bei karo Ukrainoje sukeltos migracijos kontekste.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti viešos pilietinės diskusijos kultūros augimą Lietuvoje apie neapykantos kalbos, kylančios dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, problematiką.
  2. Informuoti Lietuvos visuomenę apie neapykantos kalbos problematiką, mažinti jos apraiškas ir toleravimą.
  3. Supažindinti 750 Vilniaus m. ir Vilniaus m. raj. moksleivių (15 – 18 m.) su neapykantos kalbos ir dehumanizacijos tarpusavio ryšiu karo pabėgėlių iš Ukrainos ir kitų šalių kontekste.

Laikotarpis: 2022.09.27 – 2022.12.15

Įgyvendina: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Trans Autonomija, Diversity Development Group

Projekto veiklos:

  1. Projekto metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus suorganizuotas 4-ių paskaitų-diskusijų ciklas dvejomis probleminėmis temomis: 1) neapykantos kalbos, kylančios dėl nepakantumo seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu, problematikai; 2) neapykantos kalbos, kylančios dėl tautybės, kalbos, kultūros, rasės, problematikai. 
  2. Projekto pareiškėjai kartu su partneriais parengs 6 straipsnius/tinklalaides neapykantos kalbos seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, tautybės ir kalbos pagrindais tematika, kurie bus platinami ir skelbiami nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje, interneto portaluose, pareiškėjo ir partnerių socialiniuose tinkluose.
  3. ŽTSI kartu su Trans Autonomija parengs informacinius lankstinukus, kurių tikslas – supažindinti plačiąją visuomenę su neapykantos kalbos reiškiniu bei jo žala pažeidžiamoms bendruomenėms ir joms priklausantiems asmenims, gerinti visuomenės supratimą apie neapykantos kalbą patiriančių visuomenės grupių ir asmenų patirtis, mažinti jų stigmatizaciją ir marginalizaciją.

Projektą „Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos“ finansuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Projektą vykdo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Trans Autonomija ir Diversity Development Group.