Projektai

Žmogaus teisių stebėjimo instituto atliekami projektai.

Pradedame projektą „Globali migrantų sulaikymo stebėsena”

Projekte skatinamas bendradarbiavimas tarp nevyriausybinės organizacijos, siekiančios nutraukti savavališką ir žalingą su migracija susijusią sulaikymo praktiką, Global Detention Project bei kitų partnerių organizacijų, tyrėjų ir žmogaus teisių specialistų iš daugelio pasaulio šalių, kurių pagrindinis tikslas – skatinti imigrantų sulaikymo reformas atliekant kruopščius tyrimus, rengiant duomenis, atliekant analizę ir teikiant ataskaitas. Projektu siekiama užtikrinti, kad vietinės …

Pradedame projektą „Globali migrantų sulaikymo stebėsena” Skaityti daugiau »

ŽTSI kartu su Lietuvos Žmogaus Teisių Centru įgyvendina EIN projektą teisės į saviraiškos laisvę tema

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad bendradarbiaujame su European Implementation Network naujame projekte, skirtame žodžio laisvės užtikrinimui Europos Tarybos valstybėse narėse. Dalyvaudami šiame projekte, esame pasiryžę skatinti teisę į žodžio laisvę ir veiksmingą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų įgyvendinimą, taip pat pasisakyti už reformas, kuriomis siekiama veiksmingai apsaugoti žodžio laisvę Lietuvoje. Teisės į žodžio laisvę pažeidimai tapo …

ŽTSI kartu su Lietuvos Žmogaus Teisių Centru įgyvendina EIN projektą teisės į saviraiškos laisvę tema Skaityti daugiau »

Po mokymų su specialistais – palankesnės profesionalų nuostatos lyčių lygybės atžvilgiu

Įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą “Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą”, Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriais asociacija “Kauno moterų linija” vedė 5 nuotolinius dienos mokymus “Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas, reagavimas ir pagalba”, skirtus specialistams, dirbantiems su smurtu artimoje aplinkoje: policijos pareigūnams, medicinos darbuotojams, vaikų teisių specialistams ir vaikų teisių darbuotojams. Mokymuose …

Po mokymų su specialistais – palankesnės profesionalų nuostatos lyčių lygybės atžvilgiu Skaityti daugiau »

Pradėjome naują projektą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių srityje

Pradėjome naują projektą „Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija”. Projektu siekiame užtikrinti veiksmingą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimą, pabrėžiant žmogiškąjį dėmenį, ir valstybės politikos, teisės aktų, sprendimų bei praktikos atitiktį tarptautiniams prieglobsčio teisės bei žmogaus teisių standartams. Projektu taip pat sieksime didinti kultūriniam kontekstui jautrios, apie traumą informuotos emocinės …

Pradėjome naują projektą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių srityje Skaityti daugiau »

Pateikėme ekspertų/čių pasiūlymus institucijoms dėl permainų Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje

2022 m. spalio 10 d., Pasaulinei psichikos sveikatos dienai pažymėti, Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su nepriklausomų ekspertų ir nevyriausybinių organizacijų koalicija „Psichikos sveikata 2030“ organizavo apskritojo stalo diskusiją „Kokių inovacijų reikia Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemai?“, skirtą planuojamoms permainoms Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje aptarti. Diskusijoje dalyvavo nepriklausomi ekspertai/ės, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, paslaugų vartotojų …

Pateikėme ekspertų/čių pasiūlymus institucijoms dėl permainų Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje Skaityti daugiau »

Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija

Projektu siekiama stiprinti migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėseną ir vykdyti advokaciją siekiant nacionalinių teisės aktų ir praktikos atitikties tarptautiniams žmogaus teisių standartams. Projektu taip pat siekiama įtraukti į sprendimų formulavimą ir rekomendacijų teikimą pačių migrantų ir prieglobsčio prašytojų patirtis bei perspektyvą, siūlant su žmogaus teisėmis ir tarptautine teise derančius viešosios politikos sprendimus ir teisėkūrą …

Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija Skaityti daugiau »

Pradėjome naują projektą psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje

Šių metų liepą pradėjome naują, NVO fondo remiamą projektą „Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje”. Projektu siekiame stiprinti žmogaus teisių dėmenį Lietuvos psichikos sveikatos politikoje stiprinant tarpsektorinio ir NVO bendradarbiavimo mechanizmus bei NVO atstovavimą priimant ir tobulinant viešosios politikos sprendimus. Projektu taip pat siekiame skatinti gerųjų praktikų ir pažangių standartų psichikos sveikatos srityje …

Pradėjome naują projektą psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje Skaityti daugiau »

Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje

Projektu siekiama stiprinti žmogaus teisių dėmenį Lietuvos psichikos sveikatos politikoje stiprinant tarpsektorinio ir NVO bendradarbiavimo mechanizmus bei NVO atstovavimą priimant ir tobulinant viešosios politikos sprendimus. Projektu taip pat siekiama skatinti gerųjų praktikų ir pažangių standartų psichikos sveikatos srityje sklaidą bei žmonių su psichikos sveikatos sunkumais ir jų artimųjų patirčių integravimą į psichikos sveikatos politikos formavimą …

Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje Skaityti daugiau »

Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos

Projekto tikslas – didinti Lietuvos visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, šviesti visuomenę apie neapykantos kalbos žalą atskiriems asmenims, asmenų grupėms ir visuomenei, mažinti plačiosios visuomenės abejingumą neapykantos apraiškoms mažumos grupių atžvilgiu, vystyti konstruktyvaus viešo diskurso kultūrą augančios Lietuvos visuomenės poliarizacijos, globalių krizių bei karo Ukrainoje sukeltos migracijos kontekste. Projekto uždaviniai: Laikotarpis: 2022.09.27 – 2022.12.15 Įgyvendina: Žmogaus …

Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos Skaityti daugiau »

Įtariamųjų apklausų vaizdo ir garso įrašai – svarbi teisės į teisingą teismą garantija

Lietuvoje pilnamečių įtariamųjų apklausų garso ir vaizdo įrašai nėra daromi. Tai lemia, kad apie tai, kaip vyko apklausa, sužinome tik iš apklausos protokolo, kuriame netgi neprivaloma pažodžiui atkartoti apklausos metu užduotų klausimų ir pateiktų atsakymų. Vis dėlto, apklausos protokolas toli gražu ne visada atspindi tikrąją apklausos eigą, ypač kai apklausoje nedalyvauja advokatas. Visuotinai pripažįstama, kad …

Įtariamųjų apklausų vaizdo ir garso įrašai – svarbi teisės į teisingą teismą garantija Skaityti daugiau »