VAAT nutartis: Migracijos departamentas nepagrįstai neįvertino pareiškėjo pateiktų aplinkybių ir nesilaikė taisyklių, užtikrinančių objektyvų sprendimo pagrįstumą

13 rugsėjo, 2023

2023 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą panaikinti Migracijos departamento raštą ir įpareigojo Migracijos departamentą pareiškėjo prašymą nagrinėti iš naujo. Teismas konstatavo, kad Migracijos departamentas nesilaikė taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą.

Pareiškėjas atvyko į Lietuvos Respubliką 2021 m. liepos 2 d. ir pateikė prieglobsčio prašymą, kurį Migracijos departamentas išnagrinėjo skubos tvarka ir priėmė sprendimą jam nesuteikti prieglobsčio bei išsiųsti į Kamerūno Respubliką.

Pasikeitus Migracijos departamento sprendime nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjas pateikė departamentui prašymą persvarstyti sprendimą dėl jo išsiuntimo ir draudimo atvykti. Pasikeitusios aplinkybės buvo asmens glaudesni ryšiai su Lietuvos Respublika, asmuo dirbo ir mokėjo mokesčius, nuomojosi būstą, mokėsi lietuvių kalbos, užsiėmė įvairiomis socialinėmis veiklomis. Departamentas atsisakė jį tenkinti, nurodydamas, kad sprendimas yra įsiteisėjęs ir jo vykdymas pavestas Valstybės sienos apsaugos tarnybai, todėl nėra pagrindo panaikinti sprendimo. Pareiškėjas dėl šio departamento atsisakymo persvarstyti sprendimą dėl jo išsiuntimo ir draudimo atvykti kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. 

Pareiškėjo teigimu, Migracijos departamentas priimdamas sprendimą neatsižvelgė į pareiškėjo tamprius ekonominius ir socialinius ryšius su Lietuva – asmuo gauna teisėtas pajamas, moka mokesčius, nuomojasi būstą, mokosi lietuvių kalbos. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Migracijos departamentas nenurodė aiškių argumentų, kodėl nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti sprendimą. Atkreiptinas dėmesys, kad Migracijos departamentas skundžiamame Rašte neišnagrinėjo pareiškėjo Prašyme nurodytų argumentų, susijusių su tuo, kad jau pusantrų metų nevykdomas sprendimas jį išsiųsti. Migracijos departamentas, priimdamas ginčijamą Raštą, iš esmės nevertino pareiškėjo nurodytų naujai atsiradusių aplinkybių, susijusių su jo išsiuntimu ir draudimu atvykti, o tik formaliai nurodė, kad Sprendimas yra įsiteisėjęs, kurio vykdymas pavestas VSAT, todėl turi būti vykdomas.

Teismas pažymėjo, kad pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai, išaiškinti visas klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes. Teisėjų kolegijos vertinimu, Migracijos departamentas tik formaliai įvertino pareiškėjo Prašymą, taip pat neįvertino individualios užsieniečio situacijos, taip pat nenurodė aiškių argumentų, dėl ko naujai atsiradusios aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti draudimą atvykti ar pareiškėjo išsiuntimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsisakymas vertinti pareiškėjo Prašyme nurodytus argumentus yra esminis procedūrinis pažeidimas, todėl Raštas naikintinas.

Bylą inicijavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su advokatų profesine bendrija ReLex kaip vieną iš strateginių bylų, kuriose siekiama esminių teisės taikymo trūkumų Lietuvos migracijos ir prieglobsčio sistemoje teisminio įvertinimo bei ydingos institucijų praktikos koregavimo. Byla yra Aktyvių piliečių fondo remiamo projekto „Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“ dalis.

Atsisiųsti nuasmenintą nutartį.