Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pateikė rekomendacijas dėl nelydymų nepilnamečių užsieniečių, keliaujančių per Lietuvą, teisių užtikrinimo

20 rugpjūčio, 2023

Šių metų balandžio mėnesį Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga gavo pranešimą dėl galimai pažeidžiamų vaiko pabėgėlio teisių. Gautoje informacijoje nurodyta, kad Valstybės sienos apsaugos pasienio punkte savaitę yra laikoma sulaikyta penkių Sirijos piliečių grupė, tarp jų yra ir nelydima nepilnametė. Iš asmenų paimti telefonai, atimta galimybė susisiekti su artimaisiais ar teisininkais, o į pasienį atvykusio advokato Valstybės sienos apsaugos pareigūnai neįleido susitikti su užsieniečiais. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą ir ištyrė skundą dėl nelydimos nepilnametės užsienietės teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo Lietuvoje. Siekiant apsaugoti nepilnametės privatumą, tyrimo išvada viešai neskelbiama. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių nelydimų nepilnamečių teises. Toks įstatymams prieštaraujantis pareigūnų elgesys yra pasikartojantis, todėl vaiko teisių kontrolierė atkreipė dėmesį į susiklosčiusią situaciją ir pateikė viešą poziciją dėl nelydimų nepilnamečių užsieniečių, vykstančių per Lietuvą iš kitos ES valstybės, teisių užtikrinimo. Kontrolierės viešoje pozicijoje atkreipiamas dėmesys į nuostatas, kurių privaloma laikytis, nepaisant nelydimo užsieniečio nepilnamečio teisinio statuso ir atvykimo į Lietuvą aplinkybių: 

  1. Privaloma nedelsiant informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Tarnyba apie nelydimus nepilnamečius sužino iš nevyriausybinių organizacijų, advokato, Užsieniečių registracijos centro ar paties nelydimo nepilnamečio. 
  2. Privaloma nedelsiant paskirti nepilnamečiui globėją, nes dabartiniais duomenimis nelydimiems nepilnamečiams globėjas paskiriamas ne iš karto. 
  3. Svarbu užtikrinti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovo specialisto dalyvavimą nelydimo nepilnamečio apklausoje – atstovai nėra kviečiami kiekvienu atveju, o tam tikrais atvejais atstovai pakviesti tik į pakartotines nepilnamečių apklausas. 
  4. Privaloma užtikrinti tinkamą  nelydimo nepilnamečio identifikavimą ir užtikrinti, kad ši jautri ir pažeidžiama grupė būtų tinkamai registruojama. Atvejais, kai yra galimybė užsienio piliečius perduoti Latvijos Respublikai, VSAT nepilnamečių apklausų neatlieka, nenustatinėja jų teisinės padėties. Dėl šios priežasties VSAT negali pateikti informacijos apie nelydimus nepilnamečius, pasitaiko atvejų, kai nepilnamečiai netinkamai identifikuojami kaip lydimi ir jiems nėra suteikiamos garantijos, skirtos nelydimiems nepilnamečiams. 
  5. Privaloma užtikrinti teisės į atstovavimą įgyvendinimą. VSAT veiksmai, kai nepilnamečio teisinis atstovas nėra įleidžiamas susitikti su atstovaujamu vaiku yra nepateisinami, o nepilnamečiams nepaskyrus atstovo, teisinė pagalba nėra užtikrinama ir nepilnametis neturi galimybės susipažinti su savo teisėmis. 
  6. Svarbu užtikrinti galimybę  nelydimam nepilnamečiui susitikti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nustatyta, kad ne kiekvienu atveju nepilnamečiams sudaromos galimybės susitikti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir gauti jų teikiamą pagalbą. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atkreipia ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos dėmesį dėl netinkamo Tarnybos skyrių funkcijų įgyvendinimo ir siūlo Tarnybai gavus informaciją apie nelydimą nepilnametį užsienietį, nedelsiant įvertinti vaiko situacija ir priimti sprendimą dėl apsaugos ir pagalbos priemonių. Pabrėžiama ir būtinybė vykdyti nelydimų nepilnamečių laikino apgyvendinimo stebėseną visose jų apgyvendinimo vietose. 

Ypatingai svarbu laikytis teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teises, ir siekti, kad kiekviena nepilnamečiui priklausanti teisinė garantija būtų užtikrinta, nes nepilnamečiai yra itin pažeidžiama asmenų grupė. Situacija tampa dar sudėtingesne, kai nepilnametis yra nelydimas užsienietis, tai dažnai susiję su sudėtingomis atvykimo ir prieglobsčio prašymo patirtimis. Nelydimi globėjų vaikai patiria daug iššūkių nepažįstamose aplinkose, todėl būtina suteikti reikiamą pagalbą ir palengvinti migracijos procesą nepilnamečiams, užtikrinant pagarbą garantuojamoms žmogaus teisėms. 

Su kontrolierės išvada galite susipažinti čia.

Informacija parengta įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija”. 

Nuotrauka: Ahmed Akacha I Pexels