Pateikėme informaciją apie migrantų teises JT specialiajam pranešėjui

23 vasario, 2023

Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė aktualią informaciją apie migrantų/čių teisių užtikrinimą Lietuvoje Jungtinių Tautų specialiajam pranešėjui migrantų žmogaus teisių klausimais. Specialusis pranešėjas šiuo metu rengia ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai prie tarptautinių sienų: tendencijos, prevencija ir atskaitomybė“.

Pateiktame dokumente ŽTSI apžvelgia šiuo metu galiojančius užsieniečių teises reglamentuojančius teisės aktus bei atkreipia dėmesį į migrantų/čių ir prieglobsčio prašytojų teises ribojančias teisės aktų nuostatas. Aptariama tebevykdoma užsieniečių, bandančių nereguliariai kirsti Lietuvos-Baltarusijos sieną, atstūmimų politika bei praktika, prieglobsčio procedūrų neprieinamumo problema. Šiuo metu prašymus dėl prieglobsčio vis dar galima pateikti tik tarptautiniuose pasienio kontrolės punktuose arba Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje, o šios tvarkos nesilaikant pateikti prieglobsčio prašymai nėra priimami. Dokumente atkreipiamas dėmesys, kad išstūmimų politiką bus siekiama teisiškai įtvirtinti įstatymu.

Dokumente keliamas ir masinio de facto migrantų/čių bei prieglobsčio prašytojų sulaikymo klausimas bei teisinės galimybės apskųsti tokį sulaikymą trūkumas. Taip pat apžvelgiami su ekstremalios situacijos ir nepaprastosios padėties įvedimu susiję teisės aktai bei jų taikomi apribojimai ir poveikis sieną nereguliariai bandantiems kirsti užsieniečiams/ėms ir jų padėčiai. 

Dokumente aptariamas ir saugios trečiosios šalies sąvokos taikymo prieglobsčio srityje klausimas, atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvoje nėra sudaromas ir tvirtinamas saugių trečiųjų šalių sąrašas, o dėl kiekvieno atvejo sprendžiama individualiai.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nebuvo pasiekta progreso vystant nacionalinį nepriklausomos stebėsenos mechanizmą, kuris atliktų stebėseną prie sienos. Šiuo metu jokia nepriklausoma nacionalinė institucija neatlieka išstūmimų praktikos stebėsenos, o nevyriausybinių organizacijų patekimas į pasienio ruožą yra ribojamas. 

Atsisiųsti visą dokumentą.

Informacija JT specialiajam pranešėjui pateikta vykdant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“.