Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga parengė ataskaitą dėl Medininkų užsieniečių registracijos centre esančių užsieniečių teisių ir laisvių užtikrinimo

12 rugsėjo, 2022

2022 m. liepos 7 d. Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą dėl Medininkų užsieniečių registracijos centre (Medininkų URC) esančių asmenų teisių ir laisvių užtikrinimo. Medininkų URC buvo apgyvendinta dalis 2021 m. vasarą Lietuvos-Baltarusijos sieną nereguliariu būdu kirtusių ir de facto sulaikytų migrantų ir prieglobsčio prašytojų. 

 

Ilgas užsieniečių apgyvendinimas saugomuose URC prilygsta de facto sulaikymui

Seimo kontrolieriai savo ataskaitoje pažymi, kad užsieniečių laikymo sąlygos Medininkų URC A, B, C ir D sektoriuose, juose asmenis laikant ilgą laiką be teisės laisvai išvykti iš šio URC teritorijos, remiantis aktualiais tarptautiniais standartais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, prilygsta žmogaus orumą žeminančiam elgesiui. Taip pat, užsieniečiams taikomų faktinių apribojimų pobūdis ir laipsnis (pavyzdžiui, apgyvendinimas rakinamuose sektoriuose, griežti judėjimo po URC teritoriją laisvės apribojimai bei priežiūros mastas), trunkantis daugiau nei 10 mėnesių, prilygsta de facto sulaikymui. 

„Kai kurie asmenys Medininkų URC gyvenamųjų konteinerių miestelyje yra daugiau nei 10 mėnesių ne tik be galimybės palikti centro teritoriją, bet ir su itin ribotomis galimybėmis išeiti už savo gyvenamojo sektoriaus ribų. Kaip pasakojo patys Medininkų URC pareigūnai, kamuoliui atsidūrus už sektorius juosiančios tvoros, jo pasiimti užsienietis eina su pareigūnų palyda“, – pažymi Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė. 

 

Apgyvendinimo sąlygos neužtikrina oraus gyvenimo poreikių

Gyvenimo sąlygos Medininkų URC yra sudėtingos dėl įvairių aspektų. 2021 m. vasarą per trumpą laiką į Lietuvą atvykus daugiau nei 4000 migrantų ir prieglobsčio prašytojų, vyriausybė priėmė sprendimą dalį jų apgyvendinti trijuose užsieniečių registracijos centruose (šeimos su vaikais, nelydimi nepilnamečiai ir kiti labiau pažeidžiami asmenys apgyvendinti dviejuose pabėgėlių priėmimo centruose). Dėl infrastruktūros trūkumo tokiam žmonių skaičiui  dviejuose URC buvo įrengti laikinam apgyvendinimui skirti gyvenamieji konteineriai, tačiau, Seimo kontrolierės teigimu, vizito į Medininkų URC metu kalbinti pareigūnai pripažino, kad URC įrengti gyvenamieji konteineriai nėra pritaikyti ilgalaikiam apgyvendinimui. 

Tai sukuria įvairius apribojimus ir trūkumus: riboti elektros energijos tiekimo pajėgumai lemia, kad užsieniečiams draudžiama turėti elektros prietaisų, bendro naudojimo erdvėse trūksta baldų, įrangos ir įvairaus pobūdžio inventoriaus, konteineriuose, atliekančiuose virtuvės funkcijas, nėra viryklių ir plautuvių, nes nėra galimybės užtikrinti pakankamo elektros tiekimo bei atvesti vandentiekio, o viename iš gyvenamųjų sektorių nepakanka moterų tualetų. Tik asmenims iš pažeidžiamų grupių užtikrintos geresnės materialinės sąlygos, nes jie apgyvendinti pasieniečių bendrabučio patalpose, rašoma kontrolierių ataskaitoje.

 

Sudėtingos sąlygos URC gyvenantiems ir dirbantiems

Pasak Seimo kontrolierės, “prastos gyvenimo sąlygos prisideda prie ilgalaikio laisvės apribojimo ir neapibrėžtumo situacijoje esančių asmenų patiriamo streso ir prastos psichologinės būklės. Antra, socialinių darbuotojų, psichologų stoka lėmė tiek nepakankamą dėmesį čia laikomų asmenų poreikiams, tiek ir tapo rimtu iššūkiu pareigūnams, akcentavusiems sudėtingas tarnybos sąlygas.” 

Kita reikšminga problema yra tai, kad URC tinkamai neužtikrinama ten apgyvendintų užsieniečių teisė pateikti prašymus, skundus ir kitus kreipimusis. „Šis klausimas itin svarbus kaip viena iš prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias savavališkiems sprendimams ir situacijoms, kai prašymą pateikęs asmuo nesužino, kodėl prašymas buvo atmestas“, – pabrėžė kontrolierė. 

Seimo kontrolierės bei Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro tarnautojų kankinimų prevencijos vizitai Medininkų URC buvo vykdomi 2022 m. gegužės 24 ir birželio 20 dienomis.

Papildymas: Medininkų URC buvo uždarytas rugpjūčio 18 dieną, 2022 m. Ten apgyvendinti žmonės buvo perkelti į kitus du URC. Oficialus Medininkų URC uždarymas numatytas rudenį.

Paspaudę šią nuorodą būsite perkelti į šią publikaciją Liberties.eu platformoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *