Europos Taryba informuota apie L. prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimą

27 liepos, 2017

Šiandien Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas informavo Europos Tarybos Ministrų komitetą apie progresą nacionaliniu lygmeniu įgyvendinant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą byloje L. prieš Lietuvą.

Nevyriausybinės organizacijos atkreipė dėmesį į Vyriausybės pastangas, siekiant reglamentuoti lytinės tapatybės pripažinimą ir medicininę lyties keitimo procedūrą. Kita vertus, LGL ir ŽTSI laikosi principinės pozicijos, jog sustiprinta Europos Tarybos institucijų vykdoma priežiūra turi tęstis tol, kol reikalingos įstatymų leidybos ir viešosios politikos priemonės bus įgyvendintos pilna apimtimi.

Imtasi konkrečių žingsnių

Pateiktoje ataskaitoje pažymima, kad š. m. kovo-birželio mėnesiais Lietuvos valstybės institucijos, būtent – Teisingumo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, ėmėsi konkrečių žingsnių, siekdamos pašalinti besitęsiantį translyčių asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimą pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją (EŽTK).

ŽTSI ir LGL atstovai šiuo metu dalyvauja Teisingumo ministerijos įkurtoje darbo grupėje dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo.

Be to, š. m. balandžio 7 d. ir gegužės 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė du reikšmingus sprendimus, kuriais civilinės metrikacijos įstaigos yra įpareigojamos pakeisti translyčio asmens tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo.

Laukiama administracinės procedūros įteisinimo

Vis dėlto, tinkamas sprendimo byloje L. prieš Lietuvą įgyvendinimas reikalauja, kad būtų sukurta atitinkama administracinio pobūdžio procedūra, suteikianti galimybę translyčiams asmenims asmens tapatybės dokumentus pasikeisti greitu, skaidriu ir prieinamu būdu, t. y. be būtinybės kreiptis į teismą.

Nevyriausybinės organizacijos sveikina Vyriausybės pastangas, siekiant tokią procedūrą sukurti, ir ragina valdžios institucijas įstatymų leidybos proceso metus atsižvelgti į teisinius standartus, įtvirtintus ne tik tarptautinių, bet ir nacionalinių teismų jurisprudencijoje.

Parengta pagal LGL straipsnį.