ŽTSI prisijungė prie NVO kreipimosi į Lenkijos prezidentą

24 liepos, 2017

Žmogaus teisių stebėjimo institutas prisijungė prie daugiau nei 50 nevyriausybinių organizacijų pasirašyto kreipimosi į Lenkijos prezidentą Andrzej Duda su prašymu vetuoti tris įstatymus, keliančius grėsmę teismų sistemos funkcionavimui šalyje.

Atvirame laiške organizacijos reiškia susirūpinimą, kad valdančiosios partijos inicijuoti įstatymai kelia grėsmę Nacionalinės teismų tarybos, Aukščiausiojo Teismo ir bendrųjų teismų nepriklausomumui bei pažeidžia fundamentalius demokratijos principus.

Kontraversiški įstatymai

Pirmasis, liepos 21-ąją priimtas įstatymas skelbia, jog Lenkijos Aukščiausiojo Teismo teisėjai turės palikti savo postus, o naujuosius galės skirti Teisingumo ministras patvirtinus Nacionalinei teismų tarybai bei prezidentui.

Vos tik buvo paskelbtos Aukščiausiojo Teismo reformos, tą pačią dieną Lenkijos Parlamento žemieji rūmai priėmė antrąjį įstatymą, pagal kurį 22 iš 25 Nacionalinės teismų tarybos teisėjų būtų renkami parlamento narių. Negana to, jog tai prieštarauja Konstitucijai, kurioje nurodyta, jog Parlamentas gali rinkti tik keturis narius, sykiu naujasis įstatymas sutrumpina Nacionalinės teismų tarybos teisėjų kadenciją.

Trečiuoju įstatymu teisingumo ministras įgaliojamas skirti Lenkijos bendrųjų teismų pirmininkus be būtinybės tartis tuose teismuose dirbančiais teisėjų atstovais.

Kreipimasis į prezidentą

„Mums, aktyvistams, dirbantiems su demokratija ir žmogaus teisėmis, Lenkija buvo taikaus perėjimo prie teisinės sistemos ir pagrindinių laisvių užtikrinimo šalies pavyzdys. 2015-aisiais prasidėjusi krizė rimtai pakirto Lenkijos kaip sparčiai demokratijos link judančio regiono įvaizdį“ – teigiama kreipimesi į Lenkijos prezidentą.