hrmi-youtube
LT

ŽTSI atstovė – darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo narė

2017 / 05 / 25 Žymos:

Šiandien įvyko pirmasis Teisingumo ministerijos suburtos darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo susitikimas. Šioje darbo grupėje dalyvauja ŽTSI direktoriaus pavaduotoja Natalija Bitiukova.

Rengiami projektai sieks įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimą byloje L prie Lietuvą, kuriuo Lietuva buvo pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį – teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

„Atstovaudama Žmogaus teisių stebėjimo instituto poziciją, sieksiu, kad Lietuvoje būtų sudarytos teisinės sąlygos translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus greitai, skaidriai ir prieinamai, be perteklinių reikalavimų (pvz. privaloma chirurginė operacija), amžiaus ar kitokių apribojimų“, – teigė ŽTSI direktoriaus pavaduotoja.

Darbo grupei vadovauja teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, jos nariai – Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai, Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme, ŽTSI ir nacionalinės LGBT asociacijos LGL atstovai, teisės mokslininkai. Darbo grupė turės parengti teisės aktų projektą iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Apie L prieš Lietuvą bylą

L. prieš Lietuvą byloje EŽTT nustatė, kad „iš šios bylos aplinkybių matyti, jog egzistuoja tam tikra įstatymų leidybos spraga, susijusi su lyties pakeitimo operacijomis, dėl to pareiškėjas yra atsidūręs kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyvenimo ir tikrosios tapatybės pripažinimo“. Teismas įpareigojo Lietuvą per 3 mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo priimti įstatymą dėl lyties pakeitimo. Pareiškėją byloje atstovavo ŽTSI.

Įsigaliojus teismo sprendimui, Lietuva atlygino pareiškėjui teismo priteistą turtinę ir neturtinę žalą, tačiau nepriėmė reikiamo teisės akto. Dėl sprendimo nevykdymo 2014 m. Europos Tarybos Ministrų Komitetas pritaikė Lietuvai sustiprintos priežiūros tvarką. Nuo 2013 m. Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su asociacija Lietuvos gėjų lyga vykdo advokaciją dėl pilno sprendimo įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie bylą rasite čia.