KANKINIMŲ PREVENCIJA: PRAKTIKA, STANDARTAI IR REGLAMENTAVIMAS RUSIJOJE, ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALYSE

18 spalio, 2018

Projektu siekiama prisidėti prie efektyvesnės kankinimų prevencijos sistemos kūrimo Norvegijoje, Švedijoje, Lietuvoje ir Rusijoje. Šio tikslo bus siekiama suvienijant suinteresuotąsias šalis, dalijantis gerosios praktikos pavyzdžiais ir mokantis iš ekspertų. Projektu ketinama stiprinti pilietinės visuomenės gebėjimus naudoti mechanizmus, sukurtus Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos sistemoje: Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei jos Papildomas protokolas.

 

Laikotarpis 2018 09 01 – 2019 09 31

Koordinuojantis partneris
„Citizens‘ Watch“ (Rusija)
Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas (Lietuva)
„Civil Rights Defenders“ (Švedija)
„Norwegian Helsinki Committee“ (Norvegija)
 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ekspertų apskritojo stalo diskusija

Diskusijos metu bus aptariami tokie aspektai kaip apsilankymo sulaikymo bei kitose uždaro tipo įstaigose metodika, kokios įstaigos egzistuoja ir kokios yra jų ypatybes, kaip parengti ir planuoti apsilankymą ir kankinimų prevencijos stebėseną tokioje įstaigoje, kokius klausimus pateikti sulaikytiems ar uždaroje įstaigoje gyvenantiems asmenims ir kaip elgtis interviu metu.

  1. Pažintiniai vizitai į Norvegiją ir Švediją

Apsilankymai įvairiose sulaikymo įstaigose bei kitose susijusiose institucijose suteiks galimybę nacionalinių institucijų nariams ir Rusijos kankinimų prevencijos mechanizmams stebėti vizitų metodologijos taikymą praktikoje.

  1. Tarptautinių ir regioninių standartų analizė

Įgyvendinant šį uždavinį, sudaryta darbo grupė ir pakviesti ekspertai analizuos esamus standartus ir jų įgyvendinimą Baltijos, Šiaurės šalių regionuose ir Rusijoje. Ekspertai nustatys ir apibūdins geriausias praktikas bei bendras problemas.

Projekto metu bus parengta Metodika, skirta žmogaus teisių nevyriausybinėms organizacijoms bei sulaikymo įstaigose besilankančioms institucijoms, kuri:

  • suteiks praktines ir įgyvendinamas instrukcijas bei patarimus dėl sulaikymo vietų, kitų uždaro tipo institucijų ir žmogaus teisių sąlygų stebėsenos ir ataskaitų teikimo;
  • įtrauks suinteresuotųjų šalių patirtį ir ekspertų komentarus;
  • atsižvelgs į skirtingas teisines, socialines, ekonomines ir politines sąlygas dalyvaujančiose šalyse.

Bus įgyvendinami mokymai, skirti metodikos taikymui praktikoje. Mokymų tikslas – perduoti žinias ir įgūdžius, kurie yra reikalingi kankinimo prevencijos veiklas vykdančioms žmogaus teisių nevyriausybinėms organizacijoms.

Projektą remia Šiaurės ministrų tarybos Žinių stiprinimo ir bendradarbiavimo programa