Lietuvos valdantieji vėl užsimojo prieš žodžio laisvę

15 spalio, 2018

Lietuvos vyriausybė nepritarė įstatymo projektui, kuriuo žiniasklaidai būtų leista toliau neatlygintinai gauti duomenis iš nacionalinio Registrų centro, o vyriausybės posėdžio, kuriame buvo svarstomas šis klausimas, garso įrašą sunaikino.

Apribota galimybė neatlygintinai gauti informaciją

Rugsėjo viduryje Registrų centras nutraukė ilgą laiką galiojusią praktiką neatlygintinai teikti registrų duomenis to oficialiai prašant žurnalistams. Centro atstovų teigimu, ši praktika buvo neteisėta, nes nėra numatyta įstatymuose. Už Registrų centro teikiamą informaciją žurnalistams, kaip ir verslo atstovams, pasiūlyta susimokėti pagal komercinius įkainius.

Lietuvos žurnalistai viešai kreipėsi į valdžios atstovus, pabrėždami, jogtokia situacija „šiurkščiai pažeidžia Konstitucijos ir įstatymų garantuojamą laisvę nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją.“

Sunaikintas Vyriausybės posėdžio garso įrašas

Atsižvelgdama į žurnalistų pasipiktinimą, Susisiekimo ministerija parengė įstatymo pataisas, kurios būtų leidusios žurnalistams ir toliau gauti registrų centro duomenis nemokamai. Tačiau Vyriausybės posėdžio metu nutarta šiam projektui nepritarti ir gražinti jį ministerijai tobulinti. Neoficialiais duomenimis, žiniasklaidai palankiam pasiūlymui nepritarė pats ministras pirmininkas.

Žurnalistams pateikus prašymus susipažinti su šio Vyriausybės posėdžio garso įrašu, iš pradžių buvo atsisakyta jį teikti, motyvuojant Vyriausybės posėdžio konfidencialumu, o po kelių dienų šis garso įrašas apskritai buvo sunaikintas.

Ir nors po kelių savaičių Vyriausybė laikinai patvirtino, kad žurnalistams neatlygintina prieiga prie Registrų centro duomenų artimiausiu metu bus grąžinta, apie įrašo atkūrimą kol kas nekalbama.

Iššūkis žodžio laisvei

Žmogaus teisių stebėjimo instituto vertinimu, vyriausybės posėdis ir jo metu priimtas sprendimas sukėlė aktyvią diskusiją viešojoje erdvėje, tad posėdžio įrašą galima laikyti viešojo intereso dokumentu, kurį vyriausybė turėjo paviešinti, o ne sunaikinti. Instituto ekspertų teigimu, tokiais veiksmais trukdoma žiniasklaidai rinkti informaciją visuomenei aktualiais klausimais ir paneigiama visuomenės teisė žinoti.

Situaciją žiniasklaidai komentavusi šalies prezidentė sakė, jog „dauguma valstybių jau seniai eina duomenų atvėrimo keliu, nes atvira prieiga prie duomenų daro teigiamą poveikį ekonomikai, inovacijų plėtrai, valstybės progresui ir kasdieniam piliečių gyvenimui.“

Prie Vyriausybės rūmų suorganizuotas mitingas, į kurį susirinkę keli šimtai žmonių reikalavo nevaržyti žiniasklaidos laisvės ir atverti Registrų centro duomenis žurnalistams.

Parengta pagal: [1]; [2]; [3]; [4].