Prasideda e-mokymai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams ir darbuotojams“

24 spalio, 2018

Šiandien Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Lygių galimybių kontrolierės tarnyba pristato net du naujus www.be-ribu.lt e-mokymų kursus: „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“ ir „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“.

 

Naujuose e-kursuose – patarimai apie lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimą darbovietėse

Dviejuose Be-ribu.lt platformos e-kursuose „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“ bei „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“ yra pateikiamos svarbiausios su (ne)diskriminavimu susijusios sąvokos, pristatomi diskriminavimą ir lygias galimybes reguliuojantys teisės aktai bei galimi skirtingi diskriminacijos pagrindai. Kursą sudaro 11 pamokų, kuriose vaizduojamos situacijos padeda atpažinti įvairių formų diskriminaciją darbo vietoje, jų raišką bei pateikiami patarimai, nurodantys, kaip tokių situacijų galima išvengti arba, ką daryti su jomis susidūrus. Savo žiniomis ir sėkmingomis patirtimis įgyvendinant lygybės ir nediskriminavimo politiką dalijasi net 10 ekspertų bei įvairių Lietuvoje veikiančių įmonių atstovai.

Kuo šie e-kursai Jums gali būti naudingi?

Lietuvoje galiojantys Lygių galimybių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai bei Darbo kodeksas numato darbdavių pareigą įgyvendinti lygias galimybes darbo vietoje, todėl siekiant, kad darbdaviai efektyviai vadovautųsi įstatymų nuostatomis, o darbuotojai geriau suvoktų savo teises, buvo sukurti šie nuotoliniai mokymai.

Eurobarometro ir kitų tyrimų duomenys atskleidžia, kad Lietuvoje diskriminacija yra pasklidusi įvairiuose etapuose: tiek įsidarbinant, tiek jau dirbant ar atleidžiant asmenis iš darbo. Dažnu atveju, dėl informacijos stokos visuomenė ne visada suvokia, jog tam tikras elgesys ar veiksmai yra diskriminaciniai. Dėl šių priežasčių asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gali būti sudėtinga tiek ir įsidarbinti bei sėkmingai dirbti, tiek ir konkuruoti darbo rinkoje.

Naudingos žinios darbdaviams ir darbuotojams

Darbdavių pareiga yra įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, užtikrinti darnų kolektyvo darbą, gebėti priimti teisingus sprendimus, todėl šie e-kursai, skirti personalo specialistams, vadovaujančias pareigas įmonėse užimantiems asmenims ir darbdaviams, ne tik paaiškins kaip tinkamai užkirsti kelią diskriminacijai darbe ar padėti išspręsti susijusius konfliktus, bet ir leis sužinoti, kaip efektyviai ir tinkamai vykdyti darbo pokalbius bei kokių situacijų įvairiose darbo santykių stadijose derėtų vengti.

Tuo tarpu būsimiems bei esamiems darbo rinkos dalyviams, samdomiems darbuotojams, darbuotojų sąjungų atstovams ir darbo ginčus nagrinėjančių institucijų atstovams skirtas kursas padės sužinoti, ką reikia ir ko nereikia rašyti gyvenimo aprašyme, kokios yra kiekvienam darbuotojui(-ai), nepriklausomai nuo jo(s) asmeninių savybių, priklausančios teisės, taip pat padės atpažinti įvairias galimas diskriminacijos formas bei patars, kur ir kaip tokiais atvejais reikėtų kreiptis.

Pasitikrinkite, kaip lygybės ir nediskriminavimo principai užtikrinami Jūsų darbovietėje

Prie šių interaktyvių mokymų kūrimo prisidėjo daugiau nei 100 žmonių komanda, siekianti padėti tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui suvokti lygių galimybių naudą, nepaisant galimos darbuotojų ar paslaugų vartotojų negalios, lyties, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religijos.

Lygių galimybių įtraukimas leidžia užtikrinti didesnį organizacijos našumą, pranašumą ir aukščiausius veiklos standartus atliekant savo funkcijas. Todėl kviečiame daugiau sužinoti apie lygybę ir nediskriminavimą darbovietėje prie kurso nemokamai jungiantis jau šiandien Be-ribu.lt platformoje.

Dėkojame daugiau nei 100 žmonių komandai, prisidėjusiai prie šių e-kursų rengimo, o taip pat erdves filmavimams suteikusiems Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Saulėtekio rūmams, Vilniaus universiteto Fizikos fakultetui, RIMI Lietuva, Barclays, Western Union, Vinted, Adform, Vaikų ligoninei (VUL Santaros klinikų filialas), Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centrui, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkui ir Angelos grožio studijai.

Daugiau apie e-kursus:

Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

 

Projektas „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01-0001 finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Diskriminacijos mažinimas“