Prašome Teisingumo ministro palaikyti platesnę teisinę pagalbą ES

21 kovo, 2016

ES trišalėse derybose Briuselyje šiuo metu svarstoma ES direktyva dėl teisinės pagalbos. Direktyva nustatys minimalius standartus ES, kaip ir kokiomis sąlygomis įtariamiesiems ir kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose turėtų būti teikiama valstybės finansuojama teisinė pagalba.

Dabar siūlomas Direktyvos tekstas numato, kad užtikrinti tokią teisinę pagalbą bus privalu tik asmenims, kurie yra sulaikyti ar suimti. Šiandien Žmogaus teisių stebėjimo institutas kreipėsi į Teisingumo ministrą ragindamas pasisakyti už Direktyvą, kuri numatytų valstybės finansuojamos teisinės pagalbos teikimą visiems asmenims, kurie neišgali pasisamdyti advokato, nepaisant to, ar jų laisvė suvaržyta.

Tokia tvarka šiuo metu galioja Lietuvoje. Manome, kad platesnę teisę į teisinę pagalbą būtina užtikrinti ir kitose ES valstybėse: galimybė turėti profesionalų teisinį atstovą baudžiamojoje byloje itin svarbi – tai esminė prielaida užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms baudžiamajame procese ir paties proceso sąžiningumą visiems, o ne tik tiems, kurie pajėgūs susimokėti už advokato paslaugas.

ŽTSI kreipimąsi palaikė ES nevyriausybinių organizacijų, dirbančių baudžiamosios teisės srityje, tinklas JUSTICIA, Vilniaus pažangių studijų centras, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras ir advokatė Inga Abramavičiūtė, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos narė.

Kviečiame perskaityti visą kreipimąsi.