Prisidėkite prie tyrimo apie nukentėjusiųjų teises Lietuvoje

9 liepos, 2018

Žmogaus teisių stebėjimo institutas, bendradarbiaudas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, atlieka nukentėjusiųjų teisių padėties Lietuvoje vertinimą. Vertino metu yra siekiama nustatyti kaip Lietuvoje buvo įgyvendinta Europos Sąjungos Nusikaltimų aukų teisių direktyva, ar naujosiosios teisės, kurias direktyva suteikė nukentėjusiems asmenims, yra užtikrinamos praktiškai. Šis vertinimas yra dalis plataus, beveik visą Europos Sąjungą apimančio tyrimo, kurio išvados bus pateiktos atsakingoms institucijoms Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai prisidės prie efektyvesnės nukentėjusiųjų teisių apsaugos sistemos kūrimo.

Būtume dėkingi, jeigu skirtumėte laiko užpildyti apklausą (nuorodą rasite žemiau). Ypač lauktume nuomonių ir įžvalgų iš teisėjų, prokurorų ir jų padėjėjų, policijos pareigūnų, paslaugas nukentėjusiems asmenims teikiančių organizacijų, advokatų ir nevyriausybinių organizacijų.

Apklausa

Vertinimo rezultatais pasidalinsime hrmi.lt svetainėje iki š.m. pabaigos.

Atliekamas tyrimas yra dalis VOCIARE projekto, kuri ko-finansuoja Europos Sąjungos Teisingumo programa.