Universal Periodic Review

ŽTSI dalyvauja JT Visuotinės periodinės apžvalgos procese

25 kovo, 2016

ŽTSI kartu su organizacija „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ ir Lygių galimybių plėtros centru pateikė komentarus ir informaciją Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai dėl žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje.

Savo pateiktoje informacijoje, kuri remiasi organizacijų atliekama stebėsena, tyrimais bei bylų analize, yra akcentuojami pasiekimai ir išliekančios problemos tokiose srityse kaip smurtas šeimoje ir smurtas lyties pagrindu, prekyba žmonėmis, vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų ar tapusių tokių veikų liudytojais padėtis, vaiko teisė į saugą aplinką, perėjimo nuo institucinės prie šeiminės globos procesas, teisinio veiksnumo reforma, bei Nacionalinės žmogaus teisių institucijos steigimas.

2016 m. lapkričio mėnesį JT Žmogaus teisių taryba svarstys antrąją Lietuvos valstybės ataskaitą visuotinės periodinės apžvalgos (angl. Universal Periodic Review) mechanizmo rėmuose. Visuotinė periodinė apžvalga – tai unikali procedūra, kurios metu JT Žmogaus teisių taryba, atsakinga už visuotinės pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms skatinimą, kas ketverius metus apžvelgia žmogaus teisių situaciją visose 193 JT valstybėse narėse.

Rekomendacijų antrajai Lietuvos ataskaitai tikimąsi sulaukti 2016 metų pabaigoje.