Lietuva ir toliau pažeidinėja įkalinimo įstaigose esančių asmenų teises

24 liepos, 2019

Vizito į Lietuvos įkalinimo įstaigas 2018 m. metu, Europos Komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurių, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą konstatavo – Lietuva ir toliau pažeidžia įkalinimo bausmę atliekančiųjų teises.

Smurtas ir iš prižiūrėtojų, ir tarp įkalintųjų

Daugiausiai komiteto pastabų susilaukė Alytaus, Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namai, kuriuose komiteto specialistai lankėsi 2018 m. balandžio 20–27 d. Vienos iš pagrindinių komiteto pastabų susijusios su itin dideliais fizinio ir psichologinio smurto protrūkiais iš prižiūrėtojų, fiksuotais net ir vizito metu. Komitetas dar kartą primena, kad už netinkamą įkalintųjų elgesį prižiūrėtojai negali atsakyti smurtu naudodamiesi savo tarnybine padėtimi. Esant poreikiui panaudoti jėgą, pasak komiteto, personalo veiksmai turėtų būti aiškiai fiksuojami kameromis ir prieinami pakartotinei peržiūrai. Šiuo metu tokia praktika egzistuoja ne visur.

Lankytose įkalinimo įstaigose komitetas taip pat pranešė pastebėjęs nepaprastai aukštus įvairialypio tarpusavio smurto (įskaitant seksualinį), bauginimo ir išnaudojimo tarp kalinių mastus. Įkalinimo vietose tebevyrauja neformali hierarchizuota nuteistųjų subkultūra. Komitetas ypač kritiškai pasisakė apie prižiūrėtojų toleranciją šiam smurtui ir aiškiai nepakankamą vaidmenį užtikrinant bausmę atliekančių žmonių saugumą.

Kaip ir ankstesnėse savo ataskaitose, komitetas pakartojo būtinybę skirti išteklius papildomų personalo darbuotojų paieškai (ypač sveikatos priežiūros padaliniuose) bei jų kompetencijų kėlimui.

Sąlygos įkalinimo vietose – tik iš dalies patenkinamos

Komitetas pozityviai pasisakė apie Alytaus, Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbus – kameros atitiko minimalius reikalavimus asmeniui, jose pakankamai šviesu. Visgi higienos sąlygos buvo patenkinamos ne visuose net ir atnaujintuose padaliniuose, įkalintiesiems iki šiol suteikiama galimybė praustis dušuose tik kartą per savaitę, nesudaromos sąlygos užsiimti laisvalaikio veikla. Daugiausiai kritikos komitetas išreiškė tebesitęsiančiam nuteistųjų kalinimui „kolonijinio“ tipo bendrabučiuose ir užsitęsusio parėjimo į kamerinę sistemą. Perpildytos kameros išlieka viena pagrindinių smurto ir prievartos tarp kalinių priežastimi, todėl būtinas patalpų perorganizavimas į mažesnio tipo kameras.

Iki gyvos galvos nuteisti kaliniai, nors ir galėdami bendrauti su tokią pat įkalinimo bausmę atliekančiaisiais, išlieka atskirti nuo kitų nuteistųjų. Komitetas atkreipė dėmesį į šią praktiką ir išreiškė raginimą nuteistąjį atriboti remiantis individualios rizikos ir saugumo vertinimu, o ne išankstiniu nusistatymu.

Būtinybė gerinti sveikatos priežiūrą

Reikšmingas dėmesys ataskaitoje skiriamas nuteistųjų sveikatos būklei. Šalia bendro sveikatos priežiūros specialistų trūkumo, ne visi smurto incidentai ir jų pasekmės yra fiksuojamos arba yra nurodomos neteisingai.

Pasak komiteto, būtina ilgalaikė strategija kovai su priklausomybėmis nuo narkotikų, jų platinimu ir dalinimusi. Nepaisant to, kad Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namuose duris atvėrė reabilitacijos centrai, jų pagalba, nebus ilgalaikė ir veiksminga, jei asmuo sugrįš į tą pačią aplinką, kurioje šalia esantieji ir toliau vartos narkotikus. Pavyzdžiui, Alytaus pataisos namuose 2016 m. užfiksuotas 21 naujas ŽIV infekuotas žmogus, o 2017 m. skaičius šoktelėjo iki 58.

Šalia ŽIV ir hepatito atvejų, psichosocialinei nuteistųjų sveikatai skiriama per mažai dėmesio. Komitetas norėtų žinoti, kaip bus sprendžiamos šios trumpalaikio ir ilgalaikio veiksmų plano reikalaujančios įsisenėjusios problemos.

Uždarytas Lukiškių tardymo izoliatorius–kalėjimas

Po ne vienerius trukusios komiteto kritikos Vilniaus Lukiškių tardymo–izoliatoriui kalėjimui, šių metų liepos mėn. jis oficialiai buvo uždarytas, o įkalinimo bausmę atliekantys asmenys – perkelti į kitas įkalinimo įstaigas. Tačiau ar tai taps ilgalaikiu sprendimu užtikrinant tinkamas nuteistųjų kalinimo sąlygas, atsakyti sunku – vykstant perkėlimo darbams, nuteistieji teigia jau keletą mėnesių nesimatę su artimaisiais, o dėl perkėlimo kameros, tikėtina, taps dar mažiau erdvios.

Pilna CPT ataskaita.