Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė Lietuvai nepalankų sprendimą saviraiškos laisvės byloje

27 kovo, 2023

Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė svarbų sprendimą byloje Macatė prieš Lietuvą, susijusioje su pasakų knygos vaikams, kurioje vaizduojami tos pačios lyties asmenų santykiai, platinimu. Knygos platinimas buvo sustabdytas netrukus po jos išleidimo 2013 m. ir atnaujintas tik po metų, kai ji buvo įvardyta kaip galimai žalinga jaunesniems nei 14 metų vaikams. Šioje byloje Teismas pirmą kartą vertino apribojimus literatūrai apie tos pačios lyties asmenų santykius, parašytai specialiai vaikams.

Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį

Neseniai priimtame sprendime Teismas vienbalsiai konstatavo, kad priemonės, kurių buvo imtasi apribojant knygos platinimą, pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį, kuriuo ginama saviraiškos laisvė. Teismas nusprendė, kad apribojimų tikslas buvo apriboti vaikų prieigą prie informacijos, kurioje tos pačios lyties asmenų santykiai vaizduojami kaip lygiaverčiai skirtingų lyčių asmenų santykiams.

Teismas atmetė Lietuvos vyriausybės argumentą, kad tam tikros knygos ištraukos, pavyzdžiui, kai princesė ir batsiuvio duktė po vestuvių miega viena kitos glėbyje, yra seksualinio pobūdžio. Be to, Teismo neįtikino Vyriausybės argumentas, kad knygoje propaguojamos tos pačios lyties šeimos labiau nei kitos. Priešingai, pasakose buvo propaguojama pagarba ir visų visuomenės narių pripažinimas esminiame jų gyvenimo aspekte – įsipareigojančiuose santykiuose.

Teismas patvirtino saviraiškos laisvės svarbą

Padarydamas išvadą, kad apribojimais nebuvo siekiama teisėto tikslo, Teismas patvirtino, kad saviraiškos laisvės apsauga demokratinėje visuomenėje yra labai svarbi. Sprendime pabrėžiama, kad nacionalinės valdžios institucijos turi atidžiai apsvarstyti bet kokias priemones, galinčias apriboti prieigą prie informacijos ir idėjų, ypač kai tokie apribojimai daro poveikį autorių, leidėjų ir skaitytojų saviraiškos laisvei.

Lietuvos teisingumo ministerija teigia, kad po Teismo sprendimo artimiausiu metu nesiruošia inicijuoti nepilnamečių apsaugos įstatymo pakeitimų. Ministerija neįvardijo konkrečių tolesnių veiksmų, tačiau teigė, kad planuoja įvertinti esamo reglamentavimo taikymą, pakeitimų poreikį ir galimas alternatyvas.

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas

Nuotraukos autorinės teisės: ©Europos Taryba