Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba?

1 gruodžio, 2022

Informaciniai lankstinukai „Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba?“ siekia supažindinti plačiąją visuomenę su neapykantos kalbos reiškiniu bei jo žala pažeidžiamoms bendruomenėms ir joms priklausantiems asmenims, gerinti visuomenės supratimą apie neapykantos kalbą patiriančių visuomenės grupių ir asmenų patirtis, mažinti jų stigmatizaciją ir marginalizaciją.

Lankstinukuose ypatingas dėmesys skiriamas lytinės tapatybės tematikai, kadangi lytinė tapatybė nėra įtraukta kaip nediskriminavimo pagrindas Lietuvos teisės aktuose, ir translyčių asmenų patiriama diskriminacija ir neapykantos kalba dažnai lieka nepastebėta.

Lankstinukuose aptariamos ir patirtys asmenų ir bendruomenių, kenčiančių nuo neapykantos kalbos seksualinės orientacijos, kalbos ir tautybės pagrindais, bei pažymima, kad tas pats žmogus gali patirti daugialypę diskriminaciją (keliais pagrindais). 

Lankstinukas „Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba?“

Lankstinukas „Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba?“

Projektą „Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos“ finansuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Projektą vykdo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Trans Autonomija ir Diversity Development Group.