Pateikėme pasiūlymus teisinei apsaugai nuo diskriminacijos stiprinti

8 gruodžio, 2022

Pateikėme pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje viešojoje konsultacijoje, kaip būtų galima sustiprinti teisinę apsaugą nuo diskriminacijos.

Pasiūlymuose atkreipėme dėmesį, kad įstatymu būtų galima papildyti diskriminacijos formų sąrašą, įtvirtinant diskriminacijos pagal asociaciją apibrėžimą. Ši tiesioginės arba netiesioginės diskriminacijos forma pasireiškia, kai asmuo diskriminuojamas ne dėl savo turimų, bet jam / jai pagal asociaciją priskiriamų įstatymo saugomų savybių arba dėl to, kad ji / jis susijęs / usi su įstatymo saugomą savybę turinčiu asmeniu, pavyzdžiui, mama ar tėvas, auginantys vaiką su negalia.

Taip pat pasiūlėme papildyti Lygių galimybių įstatymo draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą lytinės tapatybės ir lyties raiškos, odos spalvos, sveikatos būklės pagrindais.

Atkreipėme dėmesį, kad nors LGĮ numato laikinąsias specialias priemones lygioms galimybėms skatinti, tokios priemonės iki šiol nėra reglamentuojamos teisės aktais ir negali būti pasitelktos praktikoje.

Pastabose pasiūlėme pareigą parengti, priimti ir įgyvendinti lygių galimybių politiką taikyti ir valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, švietimo, mokslo ir studijų institucijoms ir įstaigoms bei didesnėms organizacijoms (asociacijoms).

Taip pat pasiūlėme plėsti apsaugą nuo viktimizacijos ir taikyti ją ne tik skundą dėl diskriminacijos pateikusiam asmeniui, tačiau ir asmenims, kurie remia skundą, teikia įrodymus ar informaciją, reikalingą skundo nagrinėjimui.

Atsižvelgiant į tai, kad Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijai LGĮ priskirta gana plačių funkcijų, pasiūlėme įstatymu numatyti didesnį nei dabartinis (5 nariai) komisijos narių skaičių.

Pasiūlymai parengti vykdant projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“. Projektą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.