Žmogaus teisių Lietuvoje 2020-2021 m. apžvalga

12 gruodžio, 2022

Liepos 4 d. 17 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta jau vienuoliktoji žmogaus teisių padėties Lietuvoje apžvalga „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“.

Žmogaus teisių stebėjimo instituto kartu su nepriklausomais/-omis ekspertais/-ėmis kas dvejus metus rengiamoje ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį aptariami svarbiausi įvykiai saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės, diskriminacijos, smurto prieš moteris, LGBTQI+, žmonių su negalia teisių, nuteistųjų teisių, prekybos žmonėmis aukų, migrantų ir pabėgėlių teisių, psichikos sveikatos ir kitose srityse. Šioje apžvalgoje pirmą kartą apžvelgiama ir socialinių teisių arba teisės gyventi oriai padėtis, taip pat teisė į sveikatą pandemijos kontekste.

Su žmogaus teisių apžvalga galite susipažinti čia: „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“.

Renginio metu vyko diskusija „Žmogaus teisės Lietuvoje globalių įvykių kontekste“, kurios metu kartu su ekspertais/-ėmis, valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais/-ėmis diskutavome apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, iššūkius, su kuriais susidūrėme ir pamokas, kurias išmokome 2020-2021 m. Diskusijos metu buvo aptartos žmogaus teisių tendencijos Lietuvoje ir žmogaus teisių svarba krizių metu, Lietuvos migracijos ir prieglobsčio politika, lyčių lygybės klausimai, žmonių su negalia teisės ir kt.

Diskusijoje dalyvavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius, profesorius Dainius Pūras, Lietuvos Respublikos Seimo narė Morgana Danielė, Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Mykolo Romerio universiteto profesorius, rašytojas Justinas Žilinskas ir Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovas Donatas Puslys. Diskusiją moderavo 15min.lt politikos aktualijų žurnalistė Roberta Tracevičiūtė.

Diskusijos įrašą galima rasti čia.

Renginio akimirkos (nuotraukų autorius Vygaudas Juozaitis, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka):

Apžvalga parengta ir jos pristatymo renginys organizuotas vykdant projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“, kurį remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.