Pateikėme pasiūlymus institucijoms psichikos sveikatos srityje

28 gruodžio, 2022

Pateikėme pasiūlymus Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms psichikos sveikatos politikos ir žmogaus teisių srityje. Pasiūlymai suformuluoti bendradarbiaujant su neformalia ekspertų ir NVO koalicija „Psichikos sveikata 2030“ ir remiasi šiuolaikiniais psichikos sveikatos principais bei žmogaus teisių prieiga.

Pasiūlymų paketą sudaro pasiūlymai dėl bendrųjų psichikos sveikatos politikos principų, naujų paslaugų plėtros, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros ir žmogaus teisių principų psichikos sveikatos sistemoje įgyvendinimo.

Pasiūlymuose rekomenduojama užkirsti kelią bet kokioms smurto ir diskriminacijos apraiškoms, atsisakyti prievartinių priemonių psichikos sveikatos sistemoje, vykdyti prevenciją patekimui į nuolatinės globos įstaigas, teikiant kokybišką, šiuolaikiniais principais grįstą pagalbą bendruomenėje. Siūloma atsisakyti perteklinio medikamentinio gydymo, o, vykdant psichikos sveikatos politiką, remtis Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių institucijų rekomendacijomis bei gerosiomis praktikomis. Taip pat rekomenduojama atkurti Valstybinę psichikos sveikatos komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekiant sustiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą psichikos sveikatos politikos srityje.

Pasiūlymuose taip pat rekomenduojama kurti ir plėtoti naujas, šiuolaikiniais principais grįstas, inovatyvias antrinio lygmens psichikos sveikatos paslaugas, steigiant regioninius psichikos sveikatos centrus. Juose teikiant pagalbą pirmenybę teikti psichosocialinėms intervencijoms, o ne medikamentiniam gydymui. Tokios specializuotos antrinio lygmens paslaugos turėtų būti skirtos ir vaikams bei paaugliams. Šios paslaugos galėtų apimti specialistų centruose teikiamą pagalbą, įskaitant ir mobiliąją pagalbą, bei kompensacijas privačiai su vaikais ir paaugliais dirbantiems psichoterapeutams, taip mažinant socialinę atskirtį ir didinant šių paslaugų prieinamumą.

Pasiūlymuose taip pat rekomenduojama ryžtingiau vykdyti de-institucionalizaciją ir kurti paslaugas  žmonėms su psichosocialine negalia, užkertant kelią priverstinėms hospitalizacijoms, ilgalaikei institucinei globai ir pertekliniam gydymui psichotropiniais vaistais. Siūloma kurti ir (ar) plėtoti tokias bendruomenines paslaugas kaip psichologinė ir psichoterapinė pagalba, psichosocialinė reabilitacija, darbinė, profesinė ir užimtumo reabilitacija, apsaugoto būsto paslauga. Įgyvendinant šias priemones, siūlomas glaudus sveikatos ir socialinės apsaugos sektorių bendradarbiavimas.

Pasiūlymuose taip pat atkreipiamas dėmesys į psichikos sveikatos paslaugų vartotojų lygiaverčio įtraukimo į pagalbos sistemą svarbą, kuriant inovatyvias bendruomenines paslaugas bei priemones, tokias kaip išankstinių nurodymų praktika, pagalba priimant sprendimus ir kt. Taip pat siūloma vykdyti nepriklausomą, mokslo žiniomis ir žmogaus teisių principais grįstą psichikos sveikatos priežiūros sistemos stebėseną, sudarančią sąlygas analizuoti patekimo į institucinę globą ir priverstinių hospitalizacijų atvejus, bei skatinti žmogaus teisių principais grįstas alternatyvas.

Pasiūlymai parengti vykdant projektą „Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje“, remiamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atsisiųsti pasiūlymus

Dėl bendrųjų psichikos sveikatos politikos principų įgyvendinimo

Dėl naujų paslaugų plėtros

Dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros

Dėl žmogaus teisių principų įgyvendinimo