Pateikėme pastabas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektui

26 lapkričio, 2020

Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė pastabas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamam Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo įstatymo projektui.

Pastabose ŽTSI pasiūlė įtraukti į įstatymo taikymo sritį moterų apsaugą nuo smurto prieš moteris, kadangi šiuo metu moterys Lietuvoje lieka silpnai teisiškai apsaugotos nuo fizinio, psichologinio, seksualinio smurto ir persekiojimo ne tik artimoje aplinkoje, bet ir vykdomo nepažįstamų asmenų. Nauja įstatymo redakcija turėtų numatyti ir platesnes pagalbos tokio smurto atveju teikimo galimybes bei papildomą teisinę apsaugą.

Siekiant, kad projekte numatytas Apsaugos nuo smurto orderio institutas atitiktų proporcingumo principą, ŽTSI pasiūlė koreguoti orderio skyrimo sąlygas ir tvarką taip, kad orderis būtų skiriamas atsižvelgiant į pakartotinio smurto, bauginimų ir keršto riziką, o orderio taikymas būtų sankcionuotas apylinkės teismo. ŽTSI taip pat pasiūlė rinkti statistinius duomenis apie Apsaugos nuo smurto orderio taikymą, kad būtų galima įvertinti šios naujos priemonės efektyvumą smurto artimoje aplinkoje atvejais.

Pastabose taip pat siūloma išsaugoti esamą tvarką, kai policija duomenis apie smurto artimoje aplinkoje aukas specializuotos kompleksinės pagalbos centrams perduoda be atskiro nukentėjusio asmens sutikimo. Tai sudaro prielaidas teikti veiksmingą ir savalaikę specializuotą kompleksinę pagalbą visiems smurtą patyrusiems asmenims. ŽTSI taip pat pasiūlė, kad teisėsaugos institucijos pasidalintų rizikos dėl pakartotinio smurto vertinimo informacija ir su SKPC.

Tikimės, kad ministerija į šias pastabas atsižvelgs ir naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas sustiprins nukentėjusiųjų apsaugą bei išplės pagalbos jiems/joms galimybes.

Atsisiųsti pastabas.

Pastabos teiktos vykdant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“.