Pateikėme pasiūlymus ES LGBTQI lygybės strategijai 2020-2025

2 gruodžio, 2020

Europos Komisija parengė pažangią ir ambicingą Europos Sąjungos LGBTQI lygybės strategiją 2020-2025, kuria siekiama sustiprinti LGBTQI asmenų teisių apsaugą ES mastu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimu, ŽTSI pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos prioritetų šios strategijos įgyvendinimo kontekste.

ŽTSI tarp prioritetinių sričių išskyrė būtinybę teisiškai sureguliuoti tos pačios lyties asmenų šeimų santykius. Šiuo metu Lietuvoje de facto partnerystėje gyvenantys tos pačios lyties asmenys lieka teisiškai neapsaugoti. Iki šiol bandymai įteisinti partnerystės institutą keičiant Civilinio kodekso nuostatas buvo nesėkmingi. Pareiga sureguliuoti tos pačios lyties asmenų šeimų santykius Lietuvai kyla iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatų, kaip jas yra išaiškinęs Europos Žmogaus Teisių Teismas.

ŽTSI taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę efektyviau reaguoti į neapykantos kurstymą ir neapykantos nusikaltimus LGBTQI asmenų atžvilgiu. LGBTQI asmenys yra viena labiausiai neapykantos kurstymo ir neapykantos nusikaltimų paveikiamų visuomenės grupių Lietuvoje, tačiau ikiteisminiai tyrimai ne visuomet būna veiksmingi, o bylos, pasiekusios teismą, ne visuomet išnagrinėjamos tinkamai. Tai lemia, kad LGBTQI asmenų galimybės kreiptis pagalbos bei ginti savo teises neapykantos kurstymo ir neapykantos nusikaltimų atveju išlieka ribotos.

Dar vienu Lietuvos prioritetu ŽTSI pasiūlė iškelti diskriminacinių nuostatų įstatymuose LGBTQI asmenų atžvilgiu panaikinimą. Šiuo metu galiojančio Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos ne tik įtvirtina cenzūrą informacijos apie LGBTQI klausimus atžvilgiu, bet ir tiesiogiai diskriminuoja LGBTQI asmenis. ŽTSI pasiūlė kaip vieną iš Lietuvos prioritetų iškelti šios įstatymo nuostatos panaikinimą bei užtikrinimą, kad ES valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose nebūtų įtvirtinamos LGBTQI asmenis diskriminuojančios nuostatos.

Atsisiųsti pastabas.

Pasiūlymai pateikti vykdant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“.