LRTK atsitraukia – nebesieks įtvirtinti plačių saviraiškos laisvės ribojimų

25 sausio, 2019

Lietuvos radijo ir televizijos komisija paskelbė, kad nebesieks Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinti plačių, nacionaliniu saugumu grįstų draudimų visuomenės informavimo priemonėms skelbti informaciją.

LRTK parengtu įstatymo pataisų projektu siekta uždrausti visuomenės informavimo priemonėms skelbti informaciją, kuria: „bandoma iškraipyti Lietuvos Respublikos istorinę atmintį, skatinamas nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas Lietuvos valstybe ir jos institucijomis, demokratine santvarka, krašto gynyba, siekiama stiprinti tautines ir kultūrines takoskyras, silpninti tautinę tapatybę ir pilietiškumą, silpninti piliečių ryžtą ginti savo valstybę, ar kitaip siekiama daryti prieš Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus nukreiptą įtaką šalies demokratijos, rinkimų procesams, partinei sistemai“.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas dėl šio projekto pateikė pastabas Seimo komitetams. ŽTSI vertinimu, tokie platūs draudimai nepagrįstai suvaržytų saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę Lietuvoje, bei sukurtų prielaidas riboti valdžios institucijų ir pareigūnų kritiką.

ŽTSI pastabose taip pat teigiama, kad Europos Sąjungos Direktyva 2018/1808, kurią siekta perkelti šiomis pataisomis, numato tik galimybę laikinai riboti žiniasklaidos retransliavimą iš kitų ES šalių, kai ši informacija „kenkia ar kelia rimtą ir didelį pavojų visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinio saugumo ir gynybos užtikrinimą“.

Tačiau ši Direktyva nesukuria pagrindo taikyti nuolatinių, itin plačiai ir abstrakčiai suformuluotų draudimų visuomenės informavimo priemonėms skelbti informaciją.

Anot LRTK, „direktyvoje numatytą skubos procedūrą priimant sprendimus dėl kitų Europos Sąjungos valstybių narių jurisdikcijai priklausančių televizijos programų laisvo priėmimo laikino ribojimo būtų galima taikyti ir nekeičiant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio.“

LRTK pranešime taip pat teigiama, kad šiuo metu Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintų draudimų skelbti informaciją, kuria kurstomas karas arba skleidžiama karo propaganda, pakanka siekiant taikyti žiniasklaidos retransliavimo ribojimus nacionalinio saugumo tikslais.