”ŽINOK: žmogaus teisės ir jų apsauga” (2013)

24 spalio, 2013

Žmogaus teisių stebėjimo institutas išleido informacinį leidinį „ŽINOK:  žmogaus teisės ir jų apsauga“, skirtą  trečiųjų šalių piliečiams. Leidiniu siekiama supažindinti Lietuvoje gyvenančius užsieniečius su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, jų samprata bei kilme, neapykantos nusikaltimų sąvoka bei nediskriminavimo principu.

„ŽINOK:  žmogaus teisės ir jų apsauga“ – tai pirmasis tokio pobūdžio išsamus informacinis leidinys lietuvių, anglų ir rusų kalba, skirtas imigrantams, į Lietuvą atvykusiems iš trečiųjų šalių – valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai. Jame pateikiama informacija apie institucinę Lietuvos žmogaus teisių apsaugos sistemą bei detaliai aprašoma kreipimosi į valstybės institucijas tvarka, dokumentų ruošimo ir pateikimo taisyklės, terminai, per kuriuos institucijos turi sureaguoti į gautą skundą bei pateikiama kita informacija.

Projekto „Infocentras migrantams Klaipėdoje“ rėmuose ŽTSI organizuotų žmogaus teisių mokymų metu dauguma trečiųjų šalių piliečių (30,8 proc.) prisipažino stokoję reikiamos informacijos apie tai, kur galima kreiptis susidūrus su diskriminacija ir kitais jų teisių pažeidimais arba teigė nematę prasmės skųstis. Informaciniu leidiniu „Žinok“ būtent ir siekiama užpildyti šią informacinę spragą bei paskatinti užsieniečius aktyviau ginti savo teises.

Nors šiandien Lietuva priima vis daugiau trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių čia dirbti ir gyventi, tik 16 proc. Lietuvos gyventojų (2012 m. Europos migracijos tinklo duomenys) mano, kad imigracija – teigiamas reiškinys. Tad akivaizdu, kad Lietuvos visuomenėje vis dar vyrauja priešiškumas imigrantų atžvilgiu, galintis skatinti diskriminacines praktikas jų atžvilgiu ir kliudyti jiems pilnavertiškai naudotis prigimtinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis.

Informacinio leidinio partneriai: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, Vilniaus Arkivyskupijos ‘’Caritas’’
Leidinio rėmėjai: Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Elektroninė leidinio versija lietuvių, anglų arba rusų kalba.