Aktyvūs Europos piliečiai prieš neapykantos kalbą

7 birželio, 2020

Šio projekto tikslas yra didinti naujos Europos piliečių kartos supratimą apie neapykantos kalbos įtaką demokratiniam dalyvavimui ir europietiškoms vertybėms. Neapykantos kalba dažnai būna nukreipta į skirtingas pažeidžiamas grupes – LGBT+ bendruomenę, tautines mažumas, imigrantus ir pabėgėlius. Tai lemia šių grupių atskirtį. Tokie veiksmai silpnina demokratiją ir stiprina kraštutinių ir radikaliųjų dešiniųjų populistų bei euroskeptikų pozicijas.

Laikotarpis

2020.03.01 – 2022.02.28
Koordinuojantis partneris Latvijos žmogaus teisių centras
Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas (Lietuva), NVO „Participation for All” (Latvija), Estijos žmogaus teisių centras, „Multi Kulti“ kolektyvas (Bulgarija), Zagrebo žmogaus teisių namai (Kroatija), Rumunijos taikos veiksmų mokymo ir tyrimų institutas – PATRIR
Projekto tikslas Skatinti tokias demokratines vertybes kaip pilietinis ir politinis dalyvavimas, taikus sambūvis ir įvairovė, didelį dėmesį skiriant naujų piliečių (imigrantų) ir kitų neapykantos kalbos pažeidžiamų grupių dalyvavimui. Projekto veikla padidins piliečių žinias apie žalingą neapykantos kalbų poveikį, skleis europines vertybes ir stiprins jaunimo solidarumą per diskusijas, tinklų kūrimą ir žmogaus teisių švietimą.
Projekto veiklos

·         Tyrimas apie neapykantos kalbos įtaką euroskepticizmui ir ksenofobijai ES, ypač šio projekto partnerėse šalyse, ir rekomendacijos, kaip ją mažinti;

·         tarptautinis suinteresuotųjų šalių ir ekspertų susitikimas, skirtas aptarti kiekvienos šalies partnerės gerąsias patirtis ir iššūkius;

·         jaunimo debatai projekte dalyvaujančiose valstybėse, per kuriuos pagrindinis dėmesys bus skiriamas neapykantos kalbos priežasčių ir pasekmių analizei, jos poveikiui euroskepticizmui ir Europos vertybių suvokimui bei veiksmingiems būdams, kaip įgalinti jaunąją kartą kovoti su neapykantos kalba ir skatinti jų pilietinį bei politinį dalyvavimą;

·         Tarptautinė konferencija, kurioje dalyvaus jaunimas, neapykantos kalbos pažeidžiamų grupių atstovai, suinteresuotosios šalys, ekspertai, NVO ir politikos formuotojai, siekiant pristatyti projekto rezultatus ir aptarti kitus iššūkius, kuriuos reikia spręsti ES lygiu;

·         Projekto tikslų, veiklos ir rezultatų sklaida įvairiais komunikacijos kanalais.

 

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa „Europa piliečiams“