Susitikimas su partneriais dėl projekto #MesVisi įgyvendinimo

5 birželio, 2020

Lietuvos policijos mokykloje Mastaičiuose kartu su partneriais aptarėme, kaip mums sekasi įgyvendinti projektą #MesVisi, skirtą kovoti su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba.

 

Džiaugiamės, kad:

 

  • Europos žmogaus teisių fondas jau baigia rengti išsamų tyrimą apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Jo metu aiškintasi, kas trukdo efektyviau tirti neapykantos nusikaltimus, todėl buvo apklausti pažeidžiamoms bendruomenėms priklausantys žmonės, prokurorai, policijos pareigūnai, apžvelgta Lietuvos teisinė bazė ir galimos jos spragos, suformuluotos aiškios rekomendacijos. Išsamiau tyrimas bus pristatytas gruodžio 10 dieną, Nacionalinio žmogaus teisių forumo metu.
  • Lietuvos policijos mokykla parengė naują mokymų metodologiją, pagal kurią per 200 policijos pareigūnų iš visos Lietuvos, bus mokomi apie veiksmus neapykantos nusikaltimų atvejais, kaip bendrauti su nukentėjusiais, efektyviai tirti ir užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams.
  • Mes, kartu su Lietuvos policijos mokykla, įsibėgėjome, rengdami nuotolinius mokymus tiems pareigūnams, kurie neturės galimybės išklausyti tiesioginių mokymų. Tikimasi, kad nuotolinius mokymus išklausys ir juose esančias užduotis atliks apie 1 000 pareigūnų. Nuotoliniai mokymai bus parengti iki rudens.
  • Rugsėjį – spalį Lietuvos žmogaus teisių centras kvies geriau suprasti, kas yra neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba bei kokią žalą ji daro toms grupėms ir žmonėms, prieš kuriuos tokie nusikaltimai yra nutaikyti: video pavidalu pasakosime nukentėjusiųjų istorijas, kviesime į Nepatogaus kino diskusijas apie neapykantos kalbą ir žodžio laisvės ribas, socialinę reklamą išvysite TV, socialiniuose tinkluose bei lauko reklamos stenduose.
  • Projekto metu prie Vidaus reikalų ministerijos vėl pradėjo veikti darbo grupė, kurioje valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai aptaria praktines problemas, kylančias kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba.

Tikimės, kad šis projektas padės kelti mūsų visų kompetencijas, geriau suprasti neapykantos nusikaltimas, taip pat didins visuomenės supratimą apie neapykantos daromą žalą tiek asmenims, prieš kuriuos tokie nusikaltimai vykdomi, tiek visai visuomenei.

Daugiau apie projektą:  http://hrmi.lt/promoting-effective-response-to-hate-crimes-and-hate-speech-in-lithuania/

Daugiau susitikimo akimirkų: