ŽMOGAUS TEISIŲ LIETUVOJE APŽVALGA

20 gegužės, 2020

Projektu siekiama apžvelgti esminių pilietinių teisių ir laisvių įgyvendinimą, problemas ir teigiamus pokyčius Lietuvoje 2018-2019 metų laikotarpiu. Ši periodinė apžvalga yra vienintelis leidinys, jau 15 metų aprašantis žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.

 

Laikotarpis Leidinys pradėtas leisti 2003 m. ir leidžiamas kas dvejus metus.
Projekto veiklos
  • Projekto metu bus parengta Žmogaus teisių Lietuvoje apžvalga – vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, nuosekliai pateikiantis valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, teisininkams, ekspertams bei plačiajai visuomenei susistemintą, išsamią ir aktualią informaciją apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje bei analizuojantis žmogaus teisių apsaugos pokyčius.
  • Be įprastai periodiniame leidinyje nagrinėjamų temų, šioje Apžvalgoje daug dėmesio bus skiriama ir žmogaus teisėmis grįstam požiūriui į psichikos sveikatos politiką Lietuvoje.
  • Apžvalgą rengs žmogaus teisių ekspertai, taip pat Žmogaus teisių stebėjimo instituto komandos nariai.
  • Apžvalga bus pasiekiama lietuvių ir anglų kalbomis elektroninėje erdvėje.
 

Projektą iš dalies finansuoja:

  • EEE ir Norvegijos parama (EEA and Norway Grants)
  • VšĮ Geros valios projektai (www.aukok.lt)
  • Atviros visuomenės instituto fondas (Foundation Open Society Institute in cooperation with the Public Health Program of the Open Society Foundations).