Neapykantos kalba, euroskepticizmas, pilietiškumas. Lyginamoji tyrimo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje ataskaita

9 rugsėjo, 2022

Šio tarptautinio tyrimo, kuriame dalyvavo ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas, tikslas –  neapykantos diskursų ir praktikų analizė, atsižvelgiant į sąvokas, europinius ir nacionalinius standartus, tikslus, veikėjus, kovos su diskriminacija politiką ir gerąsias praktikas. Jame tiriamas euroskepticizmo atsiradimas ir apraiškos šalyse, kuriose vyrauja eurooptimistinės ir eurorealistinės nuotaikos. Tyrime taip pat nagrinėjamas pilietinis aktyvizmas kaip pagrindinis veiksnys kovojant su neapykantą kurstančiais diskursais ir praktikomis bei skatinant europietiškas pagarbos skirtumams, laisvei, lygybei ir žmogaus orumui vertybes.

Šie tikslai buvo bendri viso projekto „Aktyvūs Europos piliečiai prieš neapykantos kalbą“ lyginamojo tyrimo tikslai ir buvo atliepti visose nacionalinėse tyrimų ataskaitose. Apibendrintoje ataskaitoje pateikiama lyginamoji perspektyva, kuri išryškina bendras tendencijas, ypatumus ir skirtumus, susijusius su neapykanta, euroskepticizmu ir pilietybe dviejuose geopolitiniuose regionuose ir šešiose šalyse, t.y., trijose Baltijos valstybėse – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje – ir trijose Balkanų valstybėse – Bulgarijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje.

Projektas nagrinėja poliarizuotus klausimus ir tapatybes, tokias kaip neapykanta ir pilietinis aktyvizmas, padedantis kovoti su neapykanta. Tyrimas atskleidė skirtingus poliarizuotus vaizdinius: pilietiniai aktyvistai savo oponentus laiko ekstremistais ir neapykantos veikėjais, o pastarieji save laiko nacionalistais ir (arba) patriotais. Komunikacinis dialoginis požiūris padeda suprasti ir paaiškinti tokius skirtingus vaizdus.

Tyrimas baigiamas rekomendacijomis ES ir jos valstybėms narėms dėl kovos su neapykantą kurstančia kalba, euroskepticizmo mažinimu ir piliečių dalyvavimo didinimu.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas atliko tyrimo Lietuvoje dalį. Su nacionaline ataskaita (anglų k.) susipažinti galima čia.

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Aktyvūs Europos piliečiai prieš neapykantą“. Projekto tikslas – didinti naujos kartos Europos piliečių informuotumą apie neapykantos kurstymo poveikį demokratiniam dalyvavimui ir Europos vertybėms. Projektą įgyvendina „Latvijos žmogaus teisių centras“ (projekto koordinatorius), „Dalyvavimas visiems“ (Latvija), „Estijos žmogaus teisių centras“, „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ (Lietuva), „Multi Kulti Collective“ ( Bulgarija), „Žmogaus teisių namai Zagreb“ (Kroatija), „Rumunijos taikos veiksmų mokymo ir tyrimų institutas – PATRIR“. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjungos programa „Europa piliečiams“ ir Latvijos Respublikos kultūros ministerija. Už šio leidinio turinį atsako tik jo autorius ir jokiu būdu negalima laikyti, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.